Békéltető testületi tag/elnök (Eger)

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél tag/elnök.

Békéltető testületi tag/elnök (Eger)
A hirdetés már lejárt!

 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél

békéltető testületi tag/elnök

tisztség betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől
 
Foglalkoztatás jellege:

 • békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés
 • békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

  A munkavégzés helye:
  Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (3300 Eger, Faiskola út 15.)

 

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata

 • a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
 • a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel,
 • az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata

 • a testületi munka szervezése,
 • a tárgyalások kitűzése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása,
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

 

Szükséges nyelvtudás:

 • előny az angol nyelvtudás

 

 A tisztség betöltésének időpontja: 2020. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (3300 Eger, Faiskola út 15.) lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton a hirdetéshez tartozó e-mail címen ([email protected]) lehet.

 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Pintérné Dobó Tünde a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési főmunkatársa nyújt a hirdetésben megadott elérhetőségeken.

 

Eger

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok