Békéltető testületi tag/elnök (Nyíregyháza)

Fogyasztóvédelmi alternatív vitarendezés

Békéltető testületi tag/elnök (Nyíregyháza)
Jelentkezem az állásra ›

A Kamara által működtetett Békéltető Testület feladata, a fogyasztók és vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezése.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél

 békéltető testületi tag/elnök

tisztség betöltésére.

 A jogviszony időtartama:
3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől
 
Foglalkoztatás jellege:
békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés

békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. szám)

 

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata

 • a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
 • a személyes meghallgatáson eljáró tanácstagként történő részvétel,
 • az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.

A békéltető testület elnökének feladata

 • a testületi munka szervezése,
 • a tárgyalások kitűzése,
 • szakmai feladatok összehangolása,
 • kommunikáció,
 • a testületi feladatok menedzselése,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • országos szakmai üléseken történő részvétel.

 Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

 Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

 Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása,
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el, Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

 Szükséges nyelvtudás:

 • előny az angol nyelvtudás

 A tisztség betöltésének időpontja:
 

2020. január 1-je.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 2.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Párkányiné dr. Csurka Edina a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jogi referense nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.) lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címre, valamint a www.jobline.hu állásportálon lehet benyújtani.

Nyíregyháza

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok