Beszerzési referens (Budapest)

Beszerzési referens (Budapest)
Jelentkezem az állásra ›

Óbudai Egyetem

                  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály

beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítésében, lebonyolításában; Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása; Beszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítése; Szerződések előkészítésének támogatása; KEF-es beszerzési eljárások lebonyolítása; Saját hatáskörű beszerzések lebonyolítása, Kapcsolattartás a közbeszerzésben és beszerzésekben érintett belső és külső szervezetekkel, partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egyetem: gazdaságtudományi, jogi vagy műszaki végzettség,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
 • Önálló munkavégzés
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési referens (OKJ) végzettség
 • Angol és/vagy német nyelvtudás
 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai végzettség
 • Releváns szakterületen szerzett legalább 2 év releváns szakmai tapasztalat ajánlatkérői oldalon
 • Jogszabályi előírások ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél (magyar nyelven).
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. szeptember 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Kiss Judit Eszter részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2019. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén). Hivatkozási szám: OE-KA-GAI 919/2019

Budapest

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok