Gazdasági ügyintéző (Budapest)

Gazdasági ügyintéző (Budapest)
Jelentkezem az állásra ›

Óbudai Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem 
Gazdasági Igzagatóság

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP 3.4.3-16-2016-00023 azonosító számú „Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” c. projekt pénzügyi, gazdasági feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pénzügyi, gazdasági területen szerzett végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Gépjármű vezetési gyakorlat
 • Pénzügyi és/vagy beszerzési területen szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Társalgási szintű idegennyelv-tudás

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű változó munkahelyen végzett munkára való képesség,
 • Kiváló szintű szervezőkészség és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21. A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Keményné dr. Lebedy Zsuzsanna részére a "Jelentkezem az állásra" gombra való kattintással.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2018. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: KA-GAI 1510/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

Budapest

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok