Gazdasági ügyintéző/szakalkalmazott (főkönyvelő) (Budapest)

Gazdasági ügyintéző/szakalkalmazott (főkönyvelő) (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

Néprajzi Múzeum


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Néprajzi Múzeum
Gazdasági Főosztály


gazdasági ügyintéző/szakalkalmazott (főkönyvelő)


munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági főosztály operatív pénzügyi-számviteli munkájának szervezése, gazdálkodási szabályzatok előkészítése, érvényesítési feladatok ellátása, főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, időszaki költségvetési jelentések, mérlegjelentések és éves beszámolók elkészítése, számviteli rend, okmányfegyelem betartása, adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyveői képesítés (államháztartási regisztrációval),
 • Közigazgatásban szerzett releváns szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • CT-EcoSTAT rendszer ismerete
 • A 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel igazolása
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; a Kjt. valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglalt
  összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés, büntetlen előélet, cselekvőképesség, betöltött 18. életév

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, gazdasági-pénzügyi szakirányon,
 • Közigazgatásban szerzett releváns szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű rendszerszemlélet, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Kiváló szintű kommunikációs és vezetői képesség,
 • Megbízhatóság, kiváló problémamegoldó képesség, pontosság,
 • Együttműködési készség, kollegalitás,
 • Csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz az összes munkahely és ellátott feladat felsorolásával és BÉRIGÉNY megjelölésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok és nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában való regisztrációt igazoló dokumentum másolata
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 11.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsi Julianna gazdasági igazgató nyújt, a +36204468409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Balázsi Julianna gazdasági igazgató részére
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat bizottság bírálja el. Az írásbeli pályázatuk alapján alkalmasnak tartott pályázók a bizottság előtti szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A bíráló bizottság javaslata alapján a pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A pályázat elektronikus beküldésének tárgyában kérjük megjelölni a "Jelentkezés gazdasági főosztályvezető pályázatra" címet! Kinevezés esetén a Kjt. 21/A §-ban foglaltaknak megfelelően négy hónap próbaidő köthető ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok