Innovációs menedzser (ügyvivő szakértő) (Budapest)

Innovációs menedzser (ügyvivő szakértő) (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

Óbudai Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem 
Tudáshasznosítási Osztály

2 fő innovációs menedzser (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Az Innovációs Igazgatóság - Tudáshasznosítási Osztályt érintő általános, operatív, adminisztratív kérdések önálló ügyintézése és koordinálása, a határidők figyelése, az osztályvezető tevékenységének támogatása. A tudáshasznosítási osztály kommunikációs feladataiban való részvétel. Az egyetemi tudásmenedzsment platform kialakításában és menedzselésében való részvétel. Szellemi tulajdonvédelmi és hasznosítási eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív és szakmai feladatok ellátása. Az Innovációs Igazgatóság által kezdeményezett versenyek, konferenciák, fórumok, workshopok szervezetésében és lebonyolításában való részvétel. Az Innovációs Igazgatóság által kezdeményezett hallgatói és kutatói pályázatok szervezése lebonyolítása. Az egyetemi innovációs ökoszisztéma menedzselésében való részvétel. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Innovációs és K+F menedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat
 • 1-3 év pályázati menedzsment területén szerzett tapasztalat
 • Jó kommunikációs készség, teljesítmény orientáltság, megbízhatóság, gyors reakciókészség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű felelősség és hivatástudat, problémamegoldó képesség, pontosság és szorgalom,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kersánszki Tamás részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-RH 580/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

 

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok