Mintavételi szakértő (Budapest)

Mintavételi szakértő (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

 

 

 

FELHÍVÁS

álláshely betöltéséreIgazgatóság: Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága

Főosztály: Módszertani főosztály

Osztály: Mintavételi és feldolgozás-módszertani osztály

Álláshely megnevezése: mintavételi szakértő (módszertani szakértő)

Álláshely besorolása: Hivatali főtanácsos II.

 

Álláshely legkorábbi betöltésének időpontja: elbírálást követően azonnal

A kormányzati szolgálati jogviszony ideje: határozott idejű (2021. augusztus 5-ig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 14-18.
 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogviszonyra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Az illetmény a piaci szférában hasonló munkakörökre irányadó illetményekkel versenyképes.

Ellátandó feladatok:

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságán működő Módszertani főosztály egy dinamikus csapat, mely a KSH számára módszertani szolgáltatásokat, matematikai-statisztikai megoldásokat biztosít és szakértői támogatást nyújt a statisztikai módszertanok területén, a statisztikai adatelőállításban használt módszertanok fejlesztésében, standardizálásában és a modernizációban. Célunk a hivatalos statisztikák (termékek és azok előállítását végző folyamatok) minőségének folyamatos javítása, a minőségjavítási lehetőségek feltárása.

Az álláshelyet betöltő kolléga aktívan járul hozzá a KSH statisztikai módszertanának fejlesztéséhez, standardizálásához, kimondottan az alábbi területeken:

 • KSH lakossági adatgyűjtések mintavételi tervének kialakítása, súlyozási, becslési, hibaszámítási módszereinek kidolgozása, koordinálása, alkalmazása;
 • A rendszeres adatfelvételek mintavételének koordinálása, mintavételi tervek készítése, aktualizálása, mintavétel végrehajtása, dokumentálása;
 • Súlyok és mintavételi hibák számításának elvégzése, eredmények átadása a szakstatisztikai főosztályok részére;
 • Új mintavételes adatgyűjtés esetén részvétel a folyamat módszertani tervezésében, végrehajtásában (mintavételi terv, mintavétel, súlyképzés, mintavételi hiba számítás), dokumentálásában;
 • Segítségnyújtás a szakstatisztikai főosztályok részére a mintavétellel és feldolgozás-módszertannal kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • Segítségnyújtás a szakstatisztikusoknak a minőségjelentések elkészítésében (mintavételi hiba számítása);
 • Módszertani dokumentációk készítése, aktualizálása.
 • Adatgyűjtést támogató módszertanok, eszközök fejlesztése, az adatfelvétel elvárt minőségének biztosítását célzó módszertani eljárások fejlesztése, tesztelése, gyakorlati alkalmazás támogatása (pl. felkérőlevél, ösztönző, kérdőívek, adatátvételi tervek, oktatás, stb.);
 • Adatgyűjtésekkel, több adatfelvételi mód együttes használatával, illetve új adatfelvételi technikákkal kapcsolatos módszertani fejlesztési feladatok ellátása, módszertani támogatás biztosítása;
 • Adatgyűjtést támogató módszertanok, eszközök fejlesztése, az adatfelvétel elvárt minőségének biztosítását célzó módszertani eljárások fejlesztése, tesztelése, gyakorlati alkalmazás támogatása (pl. felkérőlevél, ösztönző, kérdőívek, adatátvételi tervek, oktatás, stb.);
 • Módszertani vizsgálatok megtervezése, eredmények értékelése, trendek elemzése, statisztikai módszertan alkalmazása komplex adatokra;
 • Feladatkörbe tartozó módszertani témák fejlesztésével kapcsolatos módszertani standardok, ajánlások kidolgozása, alkalmazásuk és dokumentálásuk támogatása;
 • Feladatkörbe tartozó módszertani témák nemzetközi fejlesztéseinek, szakirodalmi anyagainak követése, feldolgozása, a KSH működésébe való beépítés támogatása; a KSH módszertani gyakorlatainak nemzetközi standardok szerinti működéshez igazítása a jobb megfelelés céljából;
 • A KSH-ban alkalmazott módszertanok gyakorlati megvalósításának ellenőrzése az egységesség és az összehangoltság biztosítása érdekében;
 • Részvétel nemzetközi fejlesztésekben; az elért eredményeknek a KSH statisztikai adatelőállítási folyamataiba történő adaptálásának támogatása.

Az állás betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Felsőfokú egyetemi végzettség (elsősorban matematikus, közgazdász, survey statisztikus);
 • Angol általános és statisztikai szakmai nyelvismeret általános társalgási szinten;
 • Magabiztos statisztikai ismeretek;
 • Statisztikai szoftver(ek) magas szintű ismerete (SAS, R, SPSS);
 • Magabiztos felhasználói szintű informatikai ismeretek;
 • Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása.

Elvárt kompetenciák:

 • Problémamegoldó képesség, kezdeményező gondolkodás;
 • Módszertani, minőségi, egyéb szakmai elvárások szerinti teljesítés, határidők betartása;
 • Fejlesztési tervek kialakításához, végigviteléhez szükséges szervezési, csoport-koordinációs képesség;
 • Felhasználó-központúság;
 • Jó kapcsolatteremtő, kommunikációs, együttműködési és koordinációs képesség.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • Releváns szakterületi módszertani standardok, ajánlások és IT eszközök ismerete;
 • Adatbázis alapismeretek.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint);
 • Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével);
 • Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; · Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírás szakmai kérdéseivel kapcsolatosan további információt Vereczkei Zoltán főosztályvezető (06-1-345-6541), illetve a Módszertani főosztály ([email protected]) nyújt. A pályázat benyújtására vonatkozó tájékoztatást Fehérvári-Varga Judit (06-1-345-6841) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1069_A” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit részére a Jelentkezem az állásra gombra kattintással.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.hu – 2019.10.14.
 • ksh.hu - 2019.10.11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség;
 • Nemzetközi projektekben való részvétel;
 • Folyamatosan megújuló szervezet;
 • Home office lehetőség;
 • Családbarát munkahely;
 • Sport- és kulturális programok.

Szervezetünkről, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok