Osztályvezető (Budapest)

Osztályvezető (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

FELHÍVÁS

álláshely betöltésére

 

                       

Igazgatóság:                           Szakstatisztikai Igazgatóság

Főosztály:                               Szakstatisztikák horizontális főosztálya

Osztály:                                  Átfogó statisztikai folyamatok és termékek osztálya

Álláshely megnevezése:          Osztályvezető

 

Álláshely legkorábbi betöltésének időpontja:            elbírálást követően azonnal

A kormányzati szolgálati jogviszony ideje:                határozatlan  

Foglalkoztatás jellege:                                               teljes munkaidős        

Munkavégzés helye:                                                  1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogviszonyra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó feladatok:

1.    Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Átfogó statisztikai folyamatok és termékek osztályához rendelt feladatok végrehajtását.

 •  Felügyeli a KSH indikátorkatalógusának kialakítását, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (SDG) kapcsolódó indikátorrendszer hazai összeállítását, a több területet átfogó indikátorrendszerek kezelését.
 •  Koordinációs feladatokat lát el a több szakfőosztályt érintő szakmai feladatok terén: szerepet vállal a szakmai anyagok véleményezésének összefogásában, a közös vélemény kialakításában, választervezet előkészítésében.

2.    Részt vesz a hivatalon belüli és kívüli adatigények teljesítésében, adat-összeállítások és elemzések készítésében. Közreműködik a Szakstatisztikai Igazgatóság tájékoztatási tevékenységében.
3.    Felügyeli a módszertan folyamatos korszerűsítését, a fogalmak, osztályozások fejlesztését.
4.    Felügyeli és tartalmilag ellenőrzi a kiadványok elkészítését, felelős a határidő betartásáért.
5.    Ösztönzi és nyomon követi a munkatársak szakmai fejlődését.
6.    Esetenként belföldi és külföldi kiküldetéseken vesz részt.

Az állás betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség;
 • Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete;
 • Legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat;
 • Felhasználói MS Office ismeretek;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása.

Elvárt kompetenciák:

 • Komplex gondolkodás
 • Terhelhetőség
 • Önálló munkavégzés
 • Felelősségtudat
 • Problémamegoldás
 • Csapatmunka

A jelentkezéshez szükséges:

 • Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint);
 • Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével);
 • Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A pályázat benyújtásának határideje:           2019. december 1.

A pályázat elbírálásának határideje:             2019. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Fehérvári-Varga Judit (06-1-345-6841) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1084” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit részére.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.hu – 2019.11.04.
 • ksh.hu – 2019.10.31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség
 • Nemzetközi projektekben való részvétel
 • Folyamatosan megújuló szervezet
 • Home office lehetőség
 • Családbarát munkahely
 • Sport- és kulturális programok

 

Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok