Pénzügyi (gazdasági) ügyintéző (Budapest)

Pénzügyi (gazdasági) ügyintéző (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

Óbudai Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Osztály


pénzügyi (gazdasági) ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • keretgazdálkodási feladatok ellátása -előirányzatok és keretek egyeztetése -kötelezettségvállalások teljes körű nyilvántartása, kezelése az EIIR3 (SAP) gazdálkodási rendszerben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Gazdasági területen szerzett legalább középfokú végzettség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség.
 • SAP program ismerete.
 • Pénzügyi és számviteli területen költségvetési szervnél szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019 december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

 

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok