Pénzügyi ügyintéző (Budapest)

Pénzügyi ügyintéző (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

Óbudai Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-keretgazdálkodási feladatok ellátása -előirányzatok és keretek egyeztetése -kötelezettségvállalások teljes körű nyilvántartása, kezelése az EIIR3 (SAP) gazdálkodási rendszerben –

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
  • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
  • Gazdasági területen szerzett legalább középfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség.
  • SAP program ismerete
  • Pénzügyi és számviteli területen költségvetési szervnél szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csollány Csilla részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2019. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok