Szakmai projektfelügyelő (Budapest)

Jelentkezem az állásra

Belügyminisztérium

a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

a

Belügyminisztérium

Támogatás-koordinációs Főosztály

szakmai projektfelügyelő

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, várhatóan 2017.09.01-től 2018.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Ellátandó feladatok:

- Az Európai Unió által a 2014-2020 időszakra létrehozott Belügyi Alapok terhére megvalósuló projektek szakmai felügyeletének folyamatos ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Belügyi Alapok Felelős Hatósága jogszabályban, valamint belső utasításokban meghatározott feladatainak támogatása, kiemelten a jóváhagyott projektek megvalósításának felügyelete, ezen belül a projektek megvalósításának nyomon követése;    projektek   dokumentumalapú,   valamint   helyszíni ellenőrzése;   projektek   zárásában   történő közreműködés;   projektek megvalósulásáról   nyilvántartások   vezetése;   adatszolgáltatás;   beszámolók   készítése; kapcsolattartás  az  érintett  szervezetekkel  és  kedvezményezettekkel;  beérkező  pályázatok értékelésében, kedvezményezettek felkészítésében közreműködés.

A munkakör elsősorban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete IV. fejezetében meghatározott visszatérési szakterület projektjei szakmai felügyeletének ellátását jelenti. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskolai, egyetemi végzettség: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Angol nyelv társalgási szintű ismerete,
 • projektek ellenőrzésében, monitoringjában vagy megvalósításában szerzett 1-3 éves tapasztalat.

Előnyök:

 • Európai Unió által társfinanszírozott projektek ellenőrzésében, monitoringjában vagy megvalósításában szerzett 1-3 éves tapasztalat,
 • Migrációs területen szerezett tapasztalat,
 • Angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével), motivációs levelet, valamint az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát és a nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolatát kell becsatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 07. 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szedő Szilvia főosztályvezető-helyettes nyújt  a 36-1-441-1947-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "Jelentkezem az állásra" gombra való kattintással, a szükséges dokumentumok csatolásával. A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 08. 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

 

 

Jelentkezem az állásra
Budapest
{

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Legnépszerűbb városok

<{color:#d04437}!-- Google remarketingcímke-kód{color} -->