Számviteli ügyintéző (Budapest)

Számviteli ügyintéző (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

Óbudai Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• EU-s finanszírozású pályázatok megvalósításában pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása • Bejövő átutalásos és készpénzes számlákérvényesítése, könyvelése az EIIR3 (SAP) rendszerben • Vegyes főkönyvi könyvelések, • Havi, negyedéves és éves záráshoz kapcsolódó egyeztetésekben részvétel (főkönyv, analitika),

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Mérlegképes könyvelő végzettség.
 • Pénzügyi és számviteli területen költségvetési szervnél szerzett minimum 3 éves munkatapasztalat.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Angol nyelvtudás
 • SAP gazdálkodási rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csollány Csilla részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2019. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok