Adatkezelési tájékoztató - jobline honlap, állásbörze

A HVG Kiadó Zrt. (HVG) főtevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, illetve egyéb kiadói tevékenység. Főtevékenységéhez kapcsolódóan egyéb tevékenységekkel, mint például konferenciák, kereskedelmi bemutatók szervezésével, valamint állásbörze szervezésével is foglalkozik. Az alábbiakban a www.jobline.hu honlapon keresztül történő, illetve ahhoz kapcsolódó, valamint annak keretében az online, illetve fizikai állásbörze szolgáltatással összefüggő legfontosabb adatkezeléseket mutatjuk be összefoglaló módon. Kérdés esetén keresse adatvédelmi tisztviselőnket.

Az adatkezelő adatai

Név:HVG Kiadó ZRt.
Székhely1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Cégjegyzékszám01-10-041172
Adószám10226353-2-41.
KépviseliSzauer Péter vezérigazgató
Honlaphttps://hvg.hu
Elektronikus elérhetőség[email protected]
Adatvédelmi tisztviselő neveMészáros Csaba
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége[email protected]

Szabályozás módja

Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek tükrében jelen tájékoztató az adatkezelések legfontosabb körülményeit mutatja be törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására. Kérdés esetén az adatkezelőtől tájékoztatás kérhető.

Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb adatok, tájékoztatások

Sütik használata

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a honlap meglátogatásakor. A sütik funkciója a honlap működésének segítése, a honlap látogatójával történő kommunikáció biztosítása (pl: marketing üzenetek megjelenítése), a honlapot látogató személlyel kapcsolatos statisztikai és egyéb információk gyűjtése (lsd. pl: IP cím, honlap elérésének időpontja, a honlapon történő mozgások, előzmény honlap megnevezése).

A sütik az érintett által letilthatóak, illetve a számítógépén (beállítások menüpont alatt) bármikor törölhetőek. A sütik adatkezelése a GDPR tükrében személyes adatok kezelésének minősül, így az adatkezelésekhez megfelelő jogalap szükséges, az érintett felhasználót pedig a sütik adatkezeléseiről megfelelően tájékoztatni szükséges.

Azon sütik alkalmazása, melyek a honlap használatához szükségesek, azaz amelyek nélkül a honlap nem használható megfelelően, nem igénylik az érintett személy hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(f) pontja szerinti jogos érdek. Minden egyéb süti esetében a GDPR 6. cikk (1)(a) pontja szerinti adatkezelési hozzájárulás szükséges.

A honlapon alkalmazott sütikről az alábbi linken elhelyezett összefoglalóban nyújtunk tájékoztatást:

A https://jobline.hu honlap vonatkozásában:
-lsd. összefoglaló táblázat (külön fülön)

A https://allasborze.jobline.hu honlap vonatkozásában:
-lsd. összefoglaló táblázat (külön fülön)

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés fül ([email protected])

A HVG https://jobline.hu honlapján keresztül lehetőség nyílik cégünkkel történő kapcsolatfelvételre, ajánlatkérésre. A kapcsolatfelvétel, illetve ajánlatkérés személyes adatok kezelésével járnak együtt, melyet az alábbiakban mutatunk be:

Az adatkezelés célja
Az érintettel történő kapcsolatfelvétel, ajánlat nyújtása az érintett ajánlatkérésére.
Az adatkezelés jogalapja:
Az általános érdeklődésekkel összefüggő személyes adatok kezelésének jogalapja természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti hozzájárulás, jogi személyek képviselői, kapcsolattartói esetében a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek.
Az ajánlatkérésekkel összefüggő személyes adatok kezelésének a jogalapja természetes személy vagy egyéni vállalkozó ajánlatkérő esetében a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés teljesítése. A GDPR 6. cikke alapján ugyanis a személyes adatok abban az esetben is kezelhetőek, amennyiben az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. Ilyen kérések jellemzően az ajánlatkérések. Jogi személy ajánlatkérő esetében az adatkezelés jogalapja a képviselő, illetve a kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1)(f) pontjában nevesített jogos érdek.
Jogos érdek megnevezése:
A jogi személy képviselőjén, kapcsolattartóján keresztül történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az ajánlat kommunikálása.
Az érintettek kategóriái:
A kapcsolatfelvételt kezdeményező, ajánlatot kérő természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek kapcsolattartói, törvényes képviselői.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
A kapcsolatot kezdeményező, az ajánlatkérő személy neve, cégnév, e-mail cím, esetlegesen telefonszám, a kapcsolatfelvétel kért időpontja, az üzenet tartalma.
A személyes adatok forrása:
Az érintett saját maga szolgáltatja az adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
Az általános érdeklődéssel összefüggő személyes adatokat a HVG 60 napig kezeli. Az érintett bármikor kérheti személyes adatai törlését. Az ajánlatkérésben feltűntetett személyes adatokat az adatkezelő 90 napig kezeli. Amennyiben szerződéskötésre is sor kerül, abban az esetben az adatkezelés tovább folytatódik a szerződéses jogviszony fennállásával összefüggésben.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Nem történik adattovábbítás.
Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik adattovábbítás.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Nem, ebben az esetben ajánlatot nem tudunk küldeni, illetve nem tudunk kérdésére választ adni. Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait: Nem kap ajánlatot, illetve választ az érintett.

Termékvásárlás (szakmunkás hirdetés, normál hirdetés, teljes cv adatbázis)

Az adatkezelés célja
A regisztráció célja a vásárlás és a számlázás lehetővé tétele, a vásárlás vásárló általi nyomon követése. További cél a termékvásárláshoz kapcsolódó jogok gyakorlásának, kötelezettséget teljesítésének lehetővé tétele (pl: rendelés visszaigazolása, számlázás stb.), valamint a Ptk. 6:22. §-ában nevesített elévülési időtartam alatt jogi igények érvényesítése és védelme.
Az adatkezelés jogalapja:
A regisztrációval összefüggő személyes adatok kezelésének jogalapja természetes személy és egyéni vállalkozó esetében a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti hozzájárulás, jogi személy képviselője és kapcsolattartója esetében a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek.

A termékvásárlással összefüggő személyes adatok kezelésének a jogalapja természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés teljesítése. A GDPR 6. cikke alapján ugyanis a személyes adatok abban az esetben is kezelhetőek, amennyiben az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.

Jogi személy törvényes képviselője, kapcsolattartója esetében az adatkezelés jogalapja a képviselő, illetve a kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1)(f) pontjában nevesített jogos érdek.

A Ptk. 6:22. §-a alapján az elévülési időtartam alatt az adatkezelés jogalapja szintén a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek.

Számlázáshoz kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(c) bekezdésében nevesített jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C.tv. (Sztv.) 166-169.§-ai, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a alapján.
Jogos érdek megnevezése:
A jogi személy képviselőjén, kapcsolattartóján keresztül történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződésből származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, valamint a jogi igények érvényesítése és védelme.
Az érintettek kategóriái:
A regisztráló, terméket vásárló természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek kapcsolattartói, törvényes képviselői.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Regisztráció esetében: e-mail cím, jelszó, kapcsolattartó neve, valamint a telefonszám (opcionális adat)
Facebook profillal történő regisztráció esetében a fénykép az adatkezelő számára továbbításra kerül. Erről a Facebook regisztráció alkalmával tájékoztatást nyújt. Google fiókkal történő regisztráció esetében a profil nyelv és profil képek a Google által továbbításra kerülnek.
Termékvásárlás esetében:
Természetes személy neve és lakcíme. Egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma. Jogi személy képviselő, illetve kapcsolattartó neve, kapcsolati adat.
A személyes adatok forrása:
Az érintett saját maga szolgáltatja az adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
Regisztráció esetében a hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett tiltakozásáig.
Termékvásárlás esetében a vásárlást követő 8. év utolsó napja (bizonylatolási kötelezettség időtartama).
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Online fizetés esetében:
BIG FISH Payment Services Kft. (Cg.01-09-325828, székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)
B-Payment Szolgáltató Zrt. (Cg.01-10-047882, székhely: 1132 Budapest, Váci u. 4.)
Google regisztráció esetében: Google LLC, Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
Facebook (Meta) regisztráció esetében: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Harmadik országba történő adattovábbítás:
A Facebook, illetve Google jelszóval történő regisztráció esetében harmadik országba irányuló adattovábbítás történik. Adatkezelési szabályaikat az érintett honlapokon tekintheti meg:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
A vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges. Ennek keretében a telefonszámadat megadása nem kötelező. Termékvásárlás esetében a személyes adatok megadása nélkül a szerződéskötésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (pl: számla kiállítása) nem valósul meg.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Szükséges adatok megadásának hiányában nem valósul meg a termékvásárlás.

Álláskereső személyek álláskeresési célú regisztrációja

A HVG által a honlapon megjelenített álláshirdetéseket bárki, regisztráció nélkül megtekintheti. Hasonlóképpen regisztráció nélkül jelentkezhet mindazon álláshirdetésekre, ahol a hirdető a pályázatokat közvetlenül a saját adatbázisában fogadja. Ilyen esetekben a HVG csupán a jelentkező személy e-mail címét kéri megadni abból a célból, hogy megállapítható legyen, hogy a jelentkező személy a HVG oldala segítségével jelentkezett az adott állásra.

Minden egyéb szolgáltatás azonban regisztrációhoz kötött. A HVG segíti az adatbázisában regisztráló személyeket megfelelő állás felkutatásában. Ennek módja az, hogy egyrészt a jelentkező által beállított nyilvánosságprofilt (regisztrált álláskereső profilja, életrajza a beállítástól függően) a munkáltatók számára hozzáférhetővé (kereshetővé és megtekinthetővé) teszi, illetve a regisztráló személy számára az erre történő külön feliratkozás esetében az aktuális álláshirdetéseket megküldi (Állásposta szolgáltatás). Az Állásposta szolgáltatás igénybevételéről szabadon dönthet, illetve több állásposta szolgáltatás is igényelhető egyidejűleg. Szabadon dönthet továbbá arról is, hogy feliratkozik-e a HVG e-mail hírleveleire is. Az e-mail hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezeléseket külön táblázatban mutatjuk be. A személyes adatokat az adatkezelő a következőképpen kezeli:

Az adatkezelés célja
Az érintett álláskeresési célból történő regisztrációja, illetve ehhez kapcsolódóan az érintetti profil létrehozása, annak a munkáltatók számára történő hozzáférhetővé tétele, valamint az érintett tájékoztatása a profiljába tartozó állásokról.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése alapján. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A regisztráció törlését követően a HVG valamennyi adatot helyreállíthatatlan módon töröl, azok visszaállítására nincsen mód.
Jogos érdek megnevezése:
Nem jogos érdek az adatkezelés jogalapja.
Az érintettek kategóriái:
Álláskeresési célból regisztráló természetes személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Regisztráció esetében: e-mail cím, jelszó. Facebook profillal történő regisztráció esetében a fénykép az adatkezelő számára továbbításra kerül. Erről a Facebook regisztráció alkalmával tájékoztatást nyújt. Google fiókkal történő regisztráció esetében a profil nyelv és profil képek a Google által továbbításra kerülnek. Alap adatok: név, nem, születési dátum, telefonszám, lakcím, fizetési igény, önéletrajz (ennek láthatósága letiltható). Egyéb adatok: tapasztalatok, munkatapasztalat, munkáltató neve, jelenlegi pozíció megnevezése, munkába állás kezdete és vége, munkakör, pozíció szintje és annak bemutatása, tanulmányok, nyelvismeret, vezetői engedély. Állásposta szolgáltatáshoz az e-mail cím, munkavállalói profil. A vezérlőpult felületen az érintett az elmentett állásajánlatokat, illetve leadott jelentkezéseit meg tudja tekinteni.
A személyes adatok forrása:
Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Munkáltatók , akik a regisztrált személy iránt potenciálisan érdeklődhetnek. Bizonyos esetben munkaerő-közvetítők, amelyek munkáltatók számára végeznek munkaerőtoborzási tevékenységet.
Google regisztráció esetében: Google LLC, Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
Facebook regisztráció esetében: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Wanadis Kft. adatfeldolgozó (1112 Budapest, Budaörsi u. 153., Cg.01-09-885144., [email protected]), aki az Állásposta szolgáltatásba (e-mail küldése) bevont adatfeldolgozó.
Harmadik országba történő adattovábbítás:
A Facebook, illetve Google jelszóval történő regisztráció esetében harmadik országba irányuló adattovábbítás történik. Adatkezelési szabályaikat az érintett honlapokon tekintheti meg:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Az adatszolgáltatás önkéntes az önéletrajz és a kapcsolati adatok kivételével. Amennyiben az önéletrajzát nem kívánja az álláskereső megadni, abban az esetben egyéb adatainak többségét szükséges megadni. Ezen adatok (álláskeresői alapprofil) nélkül ugyanis a szolgáltatás nem teljesíthető. Fizikai munka esetében csak a kapcsolati adat kötelező, önéletrajzot ugyanis a munkáltatók sok esetben nem kérnek.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Adatszolgáltatás hiányában az adatkezelési cél meghiúsulhat.

Álláskínálók toborzási célú regisztrációja

A HVG az álláskínálók számára lehetővé teszi, hogy regisztráció nélkül a meghirdetett álláshirdetéseket megtekintsék.

Regisztráció segítségével létrehozható az Álláskínálói profil, amelynek segítségével álláshirdetéseket helyezhetnek el, és figyelemmel követhetik a jelentkezők listáját. A jelentkezők az álláskínáló által meghatározott módon annak a saját honlapján vagy a HVG honlapján (Jobline) fogadhatják a jelentkezéseket.

Amennyiben a HVG fogadja és továbbítja számára a jelentkezéseket a HVG adatfeldolgozóként működik közre. Ilyen esetben a személyes adatokat 3 hónapig az Álláskínáló megbízásából tárolja, majd ezen időszak elteltével ezen adatokat törli. A GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási megállapodást a vonatkozó ÁSZF melléklete tartalmazza.

Amennyiben az álláskínáló saját maga fogadja a jelentkezéseket, abban az esetben a HVG az adatkezelésben nem vesz részt. Az álláskínáló az adatkezeléseiről a jelentkezőket köteles megfelelően tájékoztatni. Az Álláskínáló arról is köteles tájékoztatást nyújtani, amennyiben nem saját maga, hanem munkaerő-közvetítőként ügyfele számára keres munkaerőt. Az álláskínáló egyebekben az álláskeresők profiljához, illetve életrajzához a jelentkezők profilbeállításai alapján férhet hozzá. Hasonlóképpen a profilbeállítás tükrében lehetséges az Állásposta szolgáltatásra regisztrálni, mely alapján az álláskínáló számára a megfelelő profillal rendelkező, új álláskereső regisztrációk megküldésre kerülnek. Ugyanígy férhetnek hozzá a CV posta szolgáltatás keretében a megfelelő profillal rendelkező, új álláskereső személyek életrajzához is.

Az adatkezelés célja
Álláskínálók toborzási célból történő regisztrációja, toborzási szolgáltatás igénybevétele, illetve e céllal összefüggésben az álláskínálói profil álláskeresők számára történő hozzáférhetővé tétele. További adatkezelési cél a jogi igények érvényesítése és védelme, valamint a bizonylatolási kötelezettség.
Az adatkezelés jogalapja:
Magánszemély/egyéni vállalkozó esetében:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdése alapján.
Jogi személy esetében: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(f) pontjában nevesített jogos érdek.

A Ptk. 6:22. §-a szerinti általános elévülési időtartam alatt az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek.

Számlázáshoz kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (c) bekezdésében nevesített jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C.tv. (Sztv.) 166-169.§-ai, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a alapján.
Jogos érdek megnevezése:
Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás a jogi személlyel, a regisztrációval, valamint a toborzási szolgáltatással összefüggő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, valamint jogi igények érvényesítése és védelme.
Az érintettek kategóriái:
Munkaerőkeresési célból regisztráló személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Regisztráció esetében: e-mail cím, jelszó.
Termékvásárlás esetében: Természetes személy neve és lakcíme. Egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma. Jogi személy képviselő, illetve kapcsolattartó neve, kapcsolati adat. Mindegyik esetben továbbá az álláskereső személy beállításai alapján hozzáférhető személyes adatai.
A személyes adatok forrása:
Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:
A regisztráció törölhető, de termékvásárlás esetében a vásárlást követő 8. év utolsó napjáig (bizonylatolási kötelezettség időtartama) a HVG köteles a vásárlás adatait kezelni.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Az érintett álláskereső személy.
Kártyás fizetés esetében:
BIG FISH Payment Services Kft.
(Cg.01-09-325828, székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) B-Payment Szolgáltató Zrt. (Cg.01-10-047882, székhely: 1132 Budapest, Váci u. 4.) Egyéb fizetési mód esetében: (pl: átutalás) esetében a pénzügyi szolgáltató.
Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Adatszolgáltatás hiányában az adatkezelési cél meghiúsulhat.

Edm hírlevélküldés

A HVG az e-mailben történő hírlevélszolgáltatásra (EDM) regisztráló személyek számára termékeinek, szolgáltatásainak ismertetése céljából EDM e-mailt küld. A hírlevélben jellemzően az adatkezelő saját, kivételes esetekben a kiemelt partnerei termékeire, szolgáltatásaira hívja fel a figyelmet. A kiemelt partnerek számára személyes adatok azonban ilyenkor sem kerülnek továbbításra. Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni ügyfélfiókjában a hírlevélküldést kikapcsolhatja, illetve a hírlevelek alján elhelyezett linkek segítségével is törölheti hírlevél regisztrációját. Kérése esetén az ügyfélszolgálat is segít Önnek a leiratkozásban. Az adatkezelés a következők szerint történik:

Az adatkezelés célja
Az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása, regisztrációra, előfizetésre vagy ismételt előfizetésre történő ösztönzés, valamint a kiemelt partnerek ajánlatainak a továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése alapján. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
Jogos érdek megnevezése:
Nem jogos érdek az adatkezelés jogalapja.
Az érintettek kategóriái:
Elektronikus hírlevélküldésre regisztráló természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek képviselői, kapcsolattartói.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Név, e-mail cím (az adatfeldolgozó a kézbesítés sikerességét is méri).
A személyes adatok forrása:
Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig (visszavonást követő 3. munkanap), mely történhet a hírlevélben elhelyezett linkre történő kattintással vagy a felhasználói fiók beállításain keresztül.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Wanadis Kft. adatfeldolgozó (1112 Budapest, Budaörsi u. 153., Cg.01-09-885144., [email protected])
Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Adatszolgáltatás hiányában nem kap hírlevelet az érintett.

A HVG marketing adatkezelésekkel kapcsolatos átfogó adatkezelési tájékoztatóját a https://hvg.hu honlapon tekintheti meg (Adatvédelmi tájékoztató fül alatt).

Az állásbörze aloldalhoz, illetve az állásbörzén történő fizikai és online részvételhez kapcsolódó adatkezelések

Állást kereső személyek adatainak a kezelése

A HVG minden évben több alkalommal megszervezi a HVG Állásbörzét, melynek keretében a munkáltatókat és az álláskeresőket összehozza. Az állásbörze jellemzően mind online, mind pedig tényleges fizikai jelenléttel is elérhető, mindkét esetben szükséges azonban a résztvevők regisztrációja. A regisztráció során az álláskereső személyes profilja is kitöltendő, melyet a HVG az álláskereső tiltakozásáig adatbázisában kezel. A HVG ennek segítségével segíti az álláskereső érintetteket a megfelelő állás felkutatásában mind az állásbörzén, mind azon túlmenően is, valamint ezzel tudja mérni a szolgáltatásnyújtása sikerét is. A szolgáltatás része továbbá az állásbörze időtartama alatt működő chat szolgáltatás, illetve a CISCO WEBEX rendszeren keresztül történő Webelőadásokon való részvétel lehetősége is. Szabadon dönthet az érintett továbbá arról, hogy feliratkozik-e a HVG e-mail hírleveleire is. A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezeléseket külön táblázatban mutatjuk be. Hasonlóképpen opcionális a nyereményjátékon való részvétel is, melyet szintén külön táblázat mutat be. A személyes adatokat az adatkezelő a következőképpen kezeli:

Az adatkezelés célja
Részvételi regisztráció:
Az érintett regisztrációja a rendezvényen történő részvétel biztosítása, lehetővé tétele céljából. Álláskeresési szolgáltatás (személyes profil létrehozása):
Az érintett álláskeresési célból történő regisztrációja, profiljának létrehozatala, illetve e célból az érintetti profil munkáltatók számára történő hozzáférhetővé tétele, valamint szolgáltatása sikerességének mérése. További cél a chat szolgáltatás lehetővé tétele, illetve az online előadásokon való részvétel biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a részvételi regisztráció tekintetében az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése alapján. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. Az álláskeresési szolgáltatás, azaz az adatbázisban történő adatrögzítés tekintetében a GDPR 6. cikk (1)(f) pontja szerinti jogos érdek. Az érintett az adatbázisban történő rögzítés ellen tiltakozhat.
Jogos érdek megnevezése:
Az álláskeresők számára az álláskeresésben segítség nyújtása (lsd. az ÁSZF-ben nevesített szolgáltatásmódokat), az álláskínálók számára a megfelelő álláskeresők beazonosításának lehetővé tétele, valamint szolgáltatása sikerességének mérése.
Az érintettek kategóriái:
A HVG Állásbörzén való részvételi, illetve azzal összefüggésben álláskeresési célból regisztráló természetes személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Regisztráció esetében: e-mail cím, jelszó, a részvétel módja, érdeklődési terület.
Facebook profillal történő regisztráció esetében a fénykép az adatkezelő számára továbbításra kerül. Erről a Facebook regisztráció alkalmával tájékoztatást nyújt. Google fiókkal történő regisztráció esetében a profil nyelv és profil képek a Google által továbbításra kerülnek.
Álláskeresésre vonatkozó adatok: -a jelentkező személy neve, beceneve, e-mail címe, telefonszáma, Linkedin profil elérhetősége, nyelvtudása, önéletrajza, tanulmányai, állások, melyek iránt érdeklődik, nettó jövedelemigény, egyéb fontos adatok az érintettről, munkatapasztalat, munkavégzés területi helye, jellege, karrierlehetőségek formája, munkaidő mértéke, esetleges érdeklődés képzés vagy karriertanácsadás iránt.
Chat szolgáltatás esetében: név, becenév
Webes előadás esetében: e-mail cím, jelszó.
A személyes adatok forrása:
Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig, a chat szolgáltatás esetén legfeljebb a HVG Állásbörze utolsó napjáig. Jogos érdek alapú adatkezelés esetében az érintett tiltakozásáig.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Munkáltatók, akik a regisztrált személy iránt érdeklődhetnek, illetve a rendezvényre regisztrált munkaerő-közvetítők munkáltató ügyfelei.

Google regisztráció esetében: Google LLC, Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043

Facebook regisztráció esetében: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Webes előadás esetében a CISCO WEBEX platformja kerül felhasználásra. (CISCO Systems, Inc., EMEAR régiós képviselet: 1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands, Haarlerbergweg 13-19.)

Wanadis Kft. adatfeldolgozó (1112 Budapest, Budaörsi u. 153., Cg.01-09-885144., [email protected]), aki a rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatásokat kiküldő adatfeldolgozó.

A https://allasborze.jobline.hu honlap tekintetében:
Amazon EU West 1. szolgáltatás (EU szerver) Google Firebase Europe West 1. szolgáltatás (EU szerver)
Harmadik országba történő adattovábbítás:
Facebook (Meta), illetve Google jelszóval történő regisztráció esetében harmadik országba irányuló adattovábbítás történik. Adatkezelési szabályaikat az érintett honlapokon tekintheti meg:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A CISCO WEBEX platformja harmadik országbeli szolgáltató által (CISCO Systems, Inc., EMEAR régiós képviselet: 1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands, Haarlerbergweg 13-19.) nyújtott szolgáltatás. Az adatkezelési tájékoztatója szerint a GDPR szerinti megfelelése BCR útján valósul meg:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
A regisztrációhoz az adatok megadása szükséges, egyéb esetben a regisztráció nem működik. Az adatszolgáltatás önkéntes az önéletrajz, a kapcsolati adatok, a keresett állástípus, tapasztalatok, a munkavégzés területi helye, jellege és a napi munkaidő kivételével. Ezen adatok nélkül ugyanis a szolgáltatás nem teljesíthető, a munkaadók ezen szempontok figyelembe vételével keresik a jelölteket. Az érintett személyes adatainak kezelésével szemben ugyanakkor tiltakozhat. Fizikai munka esetében csak a kapcsolati adat kötelező, önéletrajzot ugyanis a munkáltatók sok esetben nem kérnek.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Adatszolgáltatás hiányában az adatkezelési célok meghiúsulnak.

A kiállítók (partnerek) személyek adatainak a kezelése

A HVG Állásbörzén jellemzően jogi személyek jelennek meg kiállítóként. Ilyen esetekben törvényes képviselőik, kapcsolattartóik nevét és elérhetőségi adataikat kezeli a HVG az alábbiak szerint:

Az adatkezelés célja
A megrendelés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok kezelésének jogalapja jogi személy képviselője és kapcsolattartója esetében a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek.
Jogos érdek megnevezése:
A jogi személy képviselőjén, kapcsolattartóján keresztül történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződésből származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az érintettek kategóriái:
A HVG Állásbörzén kiállítóként/társkiállítóként megjelenő jogi személyek képviselői, kapcsolattartói.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Ügyvezető neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, beosztása
A személyes adatok forrása:
Az érintett kiállító partner szolgáltatja az adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállítás időtartama, azt követően pedig a számviteli bizonylatot alátámasztó okirat részeként a kifizetést követő 8. év utolsó napja.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
A https://allasborze.jobline.hu honlap tekintetében:
Amazon EU West 1. szolgáltatás (EU szerver)
Google Firebase Europe West 1. szolgáltatás (EU szerver)
Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem kerül továbbításra személyes adat.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Szükséges adatok megadásának hiányában nem valósulhat meg a szolgáltatásnyújtás, a szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Fényképek, videófelvételek készítése és felhasználása a rendezvényen

A HVG az állásbörzéről fényképeket és videófelvételeket készíthet, melyek célja a rendezvényen a rendezvény népszerűsítése, a HVG tevékenységének nyilvánosság számára történő bemutatása. A felvételeket honlapján, illetve közösségi média felületein, illetve a HVG hetilapban jelenítheti meg. A felvételek készítésére a HVG mind az adatkezelési tájékoztatójában, mind pedig a rendezvényre történő fizikai belépésnél felhívja a figyelmet. A felvételek a jelenlévők sokaságára és nem az egyedi részvevőkre fókuszálnak, ezzel együtt a képen látható személy egyedileg beazonosítható lehet. Tekintettel arra, hogy a rendezvényen résztvevő személyek sokasága miatt egyedi hozzájáruláskérés nem valósítható meg, a HVG jogos érdek jogalapon kezeli a felvételeket. Valamennyi érintett jogosult a felvételek készítésével szemben tiltakozni akár a helyszínen a felvétel készítésekor, akár a későbbiek folyamán. Ebben az esetben a HVG felvételt nem készít, illetve a már elkészült felvételt törli/megsemmisíti. A HVG hetilap vonatkozásában az ott megjelent tartalomhoz kapcsolódóan utólagos megsemmisítésre nincsen mód.

Az adatkezelés célja
A fénykép, illetve videófelvétel készítése és felhasználása a rendezvény népszerűsítése, illetve a tevékenységének a nyilvánosság számára történő bemutatása céljából.
Az adatkezelés jogalapja:
A HVG GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdésben nevesített jogos érdeke.
Jogos érdek megnevezése:
A HVG tevékenységének nyilvánosság számára történő bemutatása, népszerűsítése.
Az érintettek kategóriái:
A rendezvényeken részt vevő személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Fénykép, videófelvétel, illetve a felvételeken látható, valamely résztvevőhöz köthető egyéb jellemző.
A személyes adatok forrása:
Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett tiltakozásáig történik az adatkezelés. A HVG print hetilapban történő megjelenítés esetében a megjelenést követően a tiltakozás már nem kivitelezhető.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Tárhelyszolgáltató: A képfelvételek, videófelvételek Facebookon, honlapon, nyomtatott kiadványban történő megjelenítése a nyilvánosság számára történő adattovábbítást jelent. A Facebook/Linkedin felületén történő megjelenítés esetében a Facebook/Linkedin adatfeldolgozóként vesz részt a folyamatban.
Harmadik országba történő adattovábbítás:
A Facebook (Meta), Linkedin harmadik országbeli szolgáltatók. Adatkezelési szabályaikat az érintett honlapokon tekintheti meg: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Amennyiben az érintett az adatkezeléssel szemben tiltakozik nem készülhet fénykép, illetve videófelvétel. A nyomtatott kiadvány kivételével tiltakozás esetén az adatkezelés utólag is megszüntetésre kerül.

A fénykép- és videófelvételek készítésével összefüggő személyes adatok kezelése tekintetében fennálló jogos érdeket a HVG érdekmérlegelés keretében vizsgálta, illetve dokumentálta.

Nyereményjáték

A HVG a HVG Állásbörzén történő részvétel növelése céljából a https://allasborze.jobline.hu honlapon keresztül nyereményjátékokat szervez, melynek részletszabályait az évente megjelenő Játék szabályzat tartalmazza. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A nyereményjátékban való részvételhez személyes adatok kezelése kapcsolódik, melynek részleteit a következőkben mutatjuk be:

Az adatkezelés célja
1. cél: A HVG Állásbörzén való részvétel növelése.

2. cél: Nagyobb értékű nyeremény esetében a nyeremény átvételének írásos dokumentálása, ahhoz kapcsolódóan a bizonylatolási kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
A nyereményjáték vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1)(a) pontja szerinti előzetes hozzájárulás.

Az átvételi nyilatkozatot az adatkezelő - az átadás-átvétel igazolása, valamint ahhoz kapcsolódóan a bizonylatolási kötelezettség teljesítése céljából - a GDPR 6. cikk (1)(c) pontjában nevesített jogi kötelezettség jogalapon kezeli. A jogi kötelezettséget a Számviteli tv. 169.§-a tartalmazza.
Jogos érdek megnevezése:
Nem jogos érdek az adatkezelés jogalapja.
Az érintettek kategóriái:
A nyereményjátékon résztvevő, valamint nyereményt nyerő, azt átvevő személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
1. cél: név, cégnév, e-mail cím, a részvételi feltételek teljesülése

2. cél: név, lakcím, az átadás-átvétel helye, ideje, a nyeremény pontos megnevezése, a nyertes aláírása
A személyes adatok forrása:
Az érintett saját maga szolgáltatja a személyes adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig, nyeremény átvétele esetében az átvételt követő 8. év utolsó napjáig (bizonylatolási kötelezettség időtartama).
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
Nem kerül sor személyes adat továbbítására.
Harmadik országba történő adattovábbítás:
Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
A részvétel önkéntes
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Nem vehet részt a nyereményjátékon.

A HVG marketing adatkezelésekkel kapcsolatos átfogó adatkezelési tájékoztatóját a https://hvg.hu honlapon tekintheti meg (Adatvédelmi tájékoztató fül alatt).

Közösségi portálokon keresztül megvalósuló adatkezelések:

A HVG tevékenységeihez a közösségi médiában való aktív jelenlét is hozzátartozik. Tevékenységét mind a Linkedin, mind pedig a Facebook felületein bemutatja, ahol az érintettek az egyes posztokhoz hozzászólhatnak, valamint a HVG számára a Facebook közösségi portálon keresztül üzeneteket is küldhetnek. Minden érdeklődő figyelmét felhívjuk arra, hogy a HVG életrajzokat, álláspályázatokat a Facebook üzenetküldés segítségével nem fogad. Az ilyen esetleges küldemények törlésre kerülnek.

A kommenteket az érintettek bármikor törölhetik, ennek pontos menetét a Facebook, illetve a Linkedin közösségi portálok, mint adatkezelők szabályzata tartalmazza. A Facebook üzenetküldés funkció segítségével a HVG számára küldött üzeneteket az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelés célja
Az érintettel történő kapcsolatfelvétel, ajánlat nyújtása az érintett ajánlatkérésére.
Az adatkezelés jogalapja:
Az általános érdeklődésekkel összefüggő személyes adatok kezelésének jogalapja természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti hozzájárulás, jogi személyek képviselői, kapcsolattartói esetében a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek.

Az ajánlatkérésekkel összefüggő személyes adatok kezelésének a jogalapja természetes személy vagy egyéni vállalkozó ajánlatkérő esetében a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés teljesítése. A GDPR 6. cikke alapján ugyanis a személyes adatok abban az esetben is kezelhetőek, amennyiben az adatkezelés az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. Ilyen kérések jellemzően az ajánlatkérések.

Jogi személy ajánlatkérő esetében az adatkezelés jogalapja a képviselő, illetve a kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1)(f) pontjában nevesített jogos érdek.
Jogos érdek megnevezése:
A jogi személy képviselőjén, kapcsolattartóján keresztül történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az ajánlat kommunikálása.
Az érintettek kategóriái:
A kapcsolatfelvételt kezdeményező, ajánlatot kérő természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek kapcsolattartói, törvényes képviselői.
Kezelt személyes adatok kategóriái:
A kapcsolatot kezdeményező, az ajánlatkérő személy Facebook profil neve, képe, a kapcsolatfelvétel kért időpontja, az üzenet tartalma.
A személyes adatok forrása:
Az érintett saját maga szolgáltatja az adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
Az általános érdeklődéssel összefüggő személyes adatokat a HVG 60 napig kezeli. Az érintett bármikor kérheti személyes adatai törlését.

Az ajánlatkérésben feltűntetett személyes adatokat az adatkezelő 90 napig kezeli. Amennyiben szerződéskötésre is sor kerül, abban az esetben az adatkezelés tovább folytatódik a szerződéses jogviszony fennállásával összefüggésben.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):
A Facebook/Linkedin felületén történő megjelenítés esetében a Facebook/Linkedin adatfeldolgozóként vesz részt a folyamatban.
Harmadik országba történő adattovábbítás:
A Facebook (Meta), Linkedin harmadik országbeli szolgáltatók.

Adatkezelési szabályaikat az érintett honlapokon tekintheti meg: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:
Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:
Nem, ebben az esetben ajánlatot nem tudunk küldeni, illetve nem tudunk kérdésére választ adni.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:
Nem kap ajánlatot, illetve választ az érintett.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

Az alábbiakban azon legfontosabb jogszabályok kerülnek megnevezésre, melyek a személyes adatok kezelésének módját, a felek jogait és kötelezettségeit alapvetően meghatározzák.

-Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet: GDPR)

A szabályok értelmezésében segítséget nyújthatnak:
-Az Európai Adatvédelmi Testület állásfoglalásai (https://edpb.europa.eu)
-Az Európai Adatvédelmi Biztos iránymutatásai (https://edps.europe.eu)
-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, felügyeleti szerv) állásfoglalásai, véleményei, eseti döntései (www.naih.hu)
-A Luxemburgi Bíróság döntései (https://curia.europe.eu)
-A tagállami felügyeleti szervek döntései

A hatályos jogszabályokat elérheti ingyenesen a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu), illetve az Európai Bizottság weboldalán keresztül (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU)

Érintetti jogok

Az érintetteket az adatkezelésekkel összefüggésben számos jog megilleti. Az alábbiakban ezen jogokat mutatjuk be:

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai: az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz való jog az adatkezeléssel kapcsolatos fenti információkhoz való hozzáférés joga a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátása iránti jog adathordozhatósághoz való jog (szerződés teljesítése, illetve hozzájárulás jogcímén történő adatkezeléskor) az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog (jogos érdek jogcímén történő adatkezeléskor); a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga, bírósághoz fordulás joga.

Az érintett fenti jogainak magyarázata:

Tájékoztatáshoz való jog:
Ön az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelő az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva köteles átadni.

Az információkat az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett a személyazonosságát megelőzőleg más módon hitelt érdemlően igazolta.

Amennyiben a kérelem összetett és nagy számú, az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A személyes adatokhoz, az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatása arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz (amely a NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) megvalósul-e az adatkezelőnél és ha igen, mely területen, mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, illetőleg az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő ismételten tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására semmilyen formában nem kerül sor.

Másolat rendelkezésre bocsátásának joga:
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő; amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy kifejezett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és egyben ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult a fenti feltételek megvalósulása esetén arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok – egyebek mellett pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törlés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy kifejezett hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik a közérdekből vagy jogos érdekből történő adatkezelése ellen, és valóban nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzési érdekből történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 4. a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Nem lehet az adatok törlését kérni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 1. az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 3. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a tiltakozás jogszerű, helytálló-e vagy sem.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról előzetesen, amennyiben az adatkezelés korlátozását feloldja.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Panasz benyújtásának joga: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549 6838, email: [email protected], honlap: www.naih.hu), ahol panaszt tehet, illetőleg bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén. Tájékoztatjuk arról is, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát az adatvédelmi tisztviselőnek is jelezheti.

Fogalommeghatározások

A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a szabályrendszer egyes fogalmak alatt pontosan mit ért. Az alábbiakban a legfontosabb fogalmak kerülnek bemutatásra:

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

„Genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

„Biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

„Felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. Jelen esetben felügyeleti hatóságnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság minősül (1363 Budapest, Pf.:9., [email protected]).

Adatkezelési alapelvek

A személyes adatok kezelését a következő alapelvek alapján kell végezni, illetve az adatkezelő BHC így végzi:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fenti rendelkezéseknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának időpontja:
2023. január 2. napja.