Ápoló (Budapest)

Ápoló (Budapest)
Jelentkezem az állásra ›

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Ápoló

munkakör betöltésére.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Gondoskodik az igénybe vevők ápolási, gondozási szükségleteinek kielégítéséről (fizikai, mentális, szociális) az orvosi utasítások figyelembevételével, a vezető ápoló, a szakmai vezető és a részlegvezető irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett.
 • Feladata az időskori problémákat felismerni és kezelni.
 • Az alapápolási feladatokat önállóan, elrendelés nélkül, saját felelősséggel végzi.
 • Beosztott műszakjában a vezető ápoló vagy szakmai vezető kijelölése alapján műszakvezetőként krízishelyzetben eljár, intézkedik.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, általános ápolói végzettség,
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködési készség, csapatmunka,
 • Kapcsolatteremtő képesség, empátia, pontos és precíz munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Idősotthonban vagy kórházban szerzett szakmai tapasztalat

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát BJ/25-32/2021., valamint a munkakör megnevezését: Ápoló. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvántartási jogát. A jogviszony létesítésére 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Ruházati költségtérítés. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Foglalkoztatás időtartama, időbeosztás, munkarend

 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye

 • Budapest, 1071 Budapest, Dózsa György út 46.

Jelentkezés módja

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 11.
 • A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • www.bjhuman.hu - 2021. április 27.
  • www.jobline.hu - 2021. április 27.

 

Budapest

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok