GÁTŐR (Ipolyvece)

GÁTŐR (Ipolyvece)
A hirdetés már lejárt!

 

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

1088 Budapest, VIII. Rákóczi út 41.

Levélcím: 1428 Budapest Pf. 33.

Telefon: 1/477-35-00 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § (1) bekezdése, valamint a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján

a KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

PÁLYÁZATOT HIRDET

Ipolyvece gátőrjárásba

GÁTŐR

munkakör betöltésére.

Feladatkörei:

 • Bejárja őrjárását, ellenőrzi a védvonal és tartozékainak állapotát, elvégzi a rendszeres karbantartási feladatokat, tapasztalatait szolgálati naplójában rögzíti, szükség esetén elöljáróját tájékoztatja;
 • Ellenőrzi és karbantartja a kezelésébe tartozó őrtelepet, folyószabályozási és geodéziai jeleket, birtokhatár köveket, valamint egyéb létesítményeket;
 • Előzetes ütemezés szerint elvégzi a gátőrjárás területén szükséges kaszálási, növényzetirtási, faápolási munkákat;
 • Ellenőrzi a hullámtéri csatornák, közmű keresztezések nyomvonalát, a kisebb karbantartási feladatokat elvégzi az Igazgatóság kezelésében lévő ingatlanokon;
 • Különös gonddal figyeli a műtárgyak változásait, ha állékonysági hibát észlel, soron kívül jelenti a területi felügyelőnek, részt vesz a felülvizsgálatokon;
 • Elvégzi a számára előírt vízrajzi észleléseket;
 • Fentieken kívül ellátja a rá bízott felügyeleti, üzemeltetési, közfoglalkoztatási, munkahelyi irányítói, logisztikai és karbantartási feladatokat;
 • Részt vesz az igazgatóság vízkár-elhárítási munkájában.

Pályázati feltételek:

 • Általános iskolai végzettség
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség.

A pályázóval szembeni elvárások:

 • életvitelszerű tartózkodás az őrtelepen a munkakör betöltése során,
 • hatékony, önálló munkavégzés,
 • munkájával szembeni igényesség, precizitás, pontosság,
 • együttműködő képesség,
 • stressztűrő képesség,
 • a szakma iránti elkötelezettség.

Előnyök:

 • hasonló munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat;
 • „B” kategóriás vezetői engedély;
 • gépkezelői engedély;
 • gazdálkodói szemlélet.

Amit béren felül nyújtunk:

 • rugalmas munkavégzés,
 • hivatali SIM kártya,
 • AYCM sportkártya lehetőség,
 • az ország területén lévő ágazati üdülő- és pihenőhelyek használata,
 • támogatott képzések.

Munkavégzés helye:

 • elsődlegesen Ipolyvece és környéke.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • részletes, szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget, jogosítványokat egyéb jogosultságot igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A pályázatot e-mailben, szkennelt formában kérjük megküldeni. Az e-mail tárgyaként a következő szöveget kérjük megadni: „GÁTŐR PÁLYÁZAT”.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. május 15.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 15 napon belül kerül sor, a pályázatokat bizalmasan kezeljük. Visszajelzést csak a személyes elbeszélgetésre behívott jelentkezők kapnak. A részünkre megküldött pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség.

A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást Taliga Péter szakaszmérnök úr nyújt a +36 30 730-3189 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatos további információk a www.kdvvizig.hu honlapon találhatóak.

 

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok