Gépészeti ügyintéző (Miskolc)

Gépészeti ügyintéző (Miskolc)
Jelentkezem az állásra ›


Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(ÉMVIZIG) 

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

pályázatot hirdet

gépészeti ügyintéző

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • gépjármű ügyintézői feladatok ellátása,
 • a gépjárművek nyilvántartása és adatbázis-rendszer kezelése,
 • havi menetlevelek ellenőrzése, feldolgozása, havi teljesítmény és üzemanyag elszámolás elkészítése, a menetokmányok irattározása,
 • a Járműkövető Rendszer (JKR) üzemeltetése,
 • káresemények kivizsgálása, ügyintézése,
 • közreműködik a bérelt gépjárművek szerződéskötésében és ellátja ezen járművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatait,
 • részt vesz a gépjármű beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásában,
 • igény szerint gépjárművezetési feladatok ellátása.

Amit kérünk:

 • középfokú végzettség, a feladatok ellátásához szükséges szakképzettséggel,
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • gépjármű ügyintézői ismeretek,
 • nagyfokú precizitás, pontosság.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • stabil, kiszámítható, családbarát munkakörnyezet.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. október 31. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltöntetni a "gépészeti ügyintéző" jeligét.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Munkavégzés helye

ÉMVIZIG Központ, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

Felvilágosítás kérhető:

Tel.(46) 516-600, Fax. (46) 516-601

A pályázatok elbírálására 2021. november 19. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre
 kerülnek.

 

Miskolc

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok