Gyógypedagógus (Budapest)

Gyógypedagógus (Budapest)
Jelentkezem az állásra ›

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

2 fő Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. 03. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Dob utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelen pályázati kiírással új szolgáltatásunk beindításához keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre. A Varázsdoboz Játszóházunk szolgáltatásbővítése keretében kívánunk olyan fejlesztési elemekkel támogatni Budapest kerületeiben élő családokat, akik sajátos nevelési igényű vagy tanulási nehézséggel, zavarral küzdő gyermeket/gyermekeket nevelnek. Tekintettel arra, hogy új szolgáltatás indításáról van szó a határozott idejű jogviszony abban az esetben hosszabbítható, ha a szolgáltatás sikeresnek bizonyul, keresetté válik és magas minőségű szolgáltatási elemekkel tudunk működni. Így olyan szakembert keresünk, aki szakmailag motivált, munkájára igényes, szívesen vesz részt egy teljesen új szakmai terület kialakításában. Főbb feladatok: A gyógypedagógus kollégánk a szakmai vezető irányítása alatt vizsgáló eljárásokkal (részben önállóan, részben szakmai teamekben) feltárja a probléma kialakulásának okát, kiválasztja a legmegfelelőbb eljárásokat. Meghatározza a fejlesztendő területeket, fejlesztési tervet készít, a foglalkozásokat vezeti, az eredményeket dokumentálja Konzultál más szakemberekkel, tanácsot ad a szülőknek, pedagógusoknak. További feladatok: Gyógypedagógus új kollégánk további feladata lesz, hogy egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat tartson és tanköteles kor előtt és után is gyógypedagógiai támogatást nyújtson az arra rászoruló gyermekek számára.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • 1 fő BA szomatopedagógia szakos gyógypedagógus végzettség,
 • 1 fő BA logopédia szakos gyógypedagógus végzettség,
 • Korai fejlesztésben való jártasság,
 • DSZIT vagy TSMT terapeuta képesítés,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Autizmus spektrumzavar pedagógiája vagy értelmileg akadályozottak vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakpár elvégzése.
 • 4-5 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Szakmai feladatok teljeskörű ellátására való képesség: ,
 • alapdokumentumok ismerete, tematikus és foglalkoztatási, fejlesztési tervek elkészítésének képessége,
 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás megléte a szakmai fejlődés érdekében,
 • Önálló és csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz bérigény feltüntetésével, motivációs levél. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 • A szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-36/2022, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Gyógypedagógus.
 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bjhuman.hu - 2022. július 19.
 • jobline.hu
 • szervezeti egységeink, fenntartó fizikális hirdető felületei.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-36/2022, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus. A kinevezésre 3 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. • Jól felszerelt gyermek- és családbarát környezet, • Változatos eszközpark, • Támogató és szakmailag erős team, • Barátságos munkahelyi légkör, • Fejlődési lehetőség, továbbképzések.

 

Budapest

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok