jogi referens (Miskolc)

jogi referens (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztályához

pályázatot hirdet

jogi referens

munkakör betöltésére.

 

 

Feladatok:

 • az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása; az ehhez kapcsolódó pályázati eljárás előkészítése, lefolytatása,
 • ingatlan bérleti szerződések készítése,
 • az Igazgatóság működését, feladatait érintő jogszabályok változásának követése,
 • az Igazgatóságon kiadásra kerülő belső szabályozó eszközök elkészítése,
 • peres, nemperes eljárásokban való részvétel,
 • jogi tanácsadás,
 • az osztályra háruló jogi feladatok ellátásában való tevékeny részvétel.

 

Követelmény:

 • jogi egyetemi végzettség,
 • 1- 2 év, jogi területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • számítógépes felhasználói ismeretek, MS OFFICE alkalmazások gyakorlott használata,
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség,
 • gyors, hatékony, alapos, kezdeményező és kreatív munkavégzés,
 • jó szervező- és kommunikációs készség,
 • precizitás, pontosság,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítésének elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • az előzőekben felsorolt feladatok ellátása – így különösen az állami-, illetőleg nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, azok hasznosítása - során szerzett tapasztalat,
 • jogi szakvizsga,
 • bírósági eljárásban szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szakmai fejlődés biztosítása, változatos munkafeladatok,
 • kreativitást, egyéni munkavégzést támogató munkahelyi légkör.

Munkavégzés helye: ÉMVIZIG Központ - 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik.  A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2020. november 15. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

e-mail: [email protected]

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „jogi referens” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2020. november 30. napig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság a 1 éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy a 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

dr. Béres- Balogh Judit osztályvezetőtől

Tel.: 46/516-600, 46/516-625

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok