Mederőr (Pétervására)

Mederőr (Pétervására)
A hirdetés már lejárt!

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Gyöngyösi Szakaszmérnöksége

pályázatot hirdet

mederőr (Pétervására–Tarna)

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • ellátja a mederőri feladatokat, felügyeli az ÉMVIZIG kezelésű csatornákat,
 • végzi a műtárgyak szabályzat szerinti üzemeltetését,
 • tevőlegesen részt vesz a fenntartási, karbantartási jellegű munkálatokban (pl. gépi kaszálás),
 • irányítja a területre beosztott közfoglalkoztatott dolgozókat,
 • helyi vízkár készültség alkalmával ellátja és irányítja a védelmi munkálatokat.

Elvárások:

 • alapfokú végzettség,
 • alapfokú szakképesítés (természettudományi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, vízügyi szakmacsoportba tartozó),
 • gát- és csatornaőr vizsga (ennek hiányában a pályázó vállalja a vizsga letételét),
 • 37 kW teljesítmény határ feletti traktor gépkezelői jogosultság, vagy fenntartógép-kezelő OKJ szakképesítés (ennek hiányában a pályázónak vállalnia kell a gépkezelői jogosultság megszerzését),
 • minimum B kategóriás jogosítvány,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök:

 • építőiparhoz kapcsolódó szakmai végzettség,
 • magasabb kategóriájú jogosítvány(ok),
 • egyéb fenntartógépek kezeléséhez való jogosítványok, kezelésben való jártasság, gyakorlat,
 • motorfűrész- és motoros cserjevágó kezelési jogosultság,
 • a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Gyöngyösi Szakaszmérnökség működési területén Pétervására település környezetében a Leleszi-Tarna és Tarna mellékvízfolyásain. Az Igazgatóság szolgálati lakást nem biztosít a munkakör ellátásához.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. május 31. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „Mederőr (Pétervására-Tarna) - Gyöngyös” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult. 

A pályázatok elbírálására 2021. június 20. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 év időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

Pétervására

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok