Műszaki titkár (Miskolc)

Műszaki titkár (Miskolc)
Jelentkezem az állásra ›

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Titkársága

pályázatot hirdet

Műszaki titkár

munkakör betöltésére.

 

Feladat:

 • projektek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos projektasszisztensi feladatok ellátása;
 • a tervezett és megvalósuló fejlesztési projektek adminisztrációs feladatainak elvégzése, projektdokumentációk, iratok kezelése, nyilvántartása;
 • nemzetközi pályázati kiírások figyelése, nyomon követése, pályázati lehetőségeket összefoglaló tájékoztatók készítése;
 • angol nyelvű pályázati anyagok, dokumentumok esetén a szükséges fordítási munkák elvégzése; angol nyelvű pályázatok előkészítése, a pályázatok lebonyolításában való közreműködés;
 • a projektek megvalósításához tartozó határidők nyilvántartása, az elkészült ügyiratok, dokumentációk kezelése, továbbítása, irattározása;
 • a projektekkel foglalkozó projektvezető és projetkmenedzserek munkájának segítése;
 • projektekkel kapcsolatos PR és kommunikációs feladatok elvégzése, PR műszaki titkár munkájának segítése;
 • szakmai prezentációk, riportok, beszámolók, kimutatások, havi statisztikák készítése;
 • a vezetés koordináló és irányító tevékenységéhez szükséges adatok összegyűjtése, feldolgozása, beszámoló tervezetek előkészítése, elemzések készítése.

Követelmény:

 • felsőfokú műszaki végzettség,
 • angol középfokú nyelvismeret,
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • jó kommunikációs- és szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • pályázatok lebonyolításában való jártasság.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye:

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2020. január 31. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625, Fax.: (46) 516-601

e-mail: [email protected]

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „műszaki titkár” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2020. február 15. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 év időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársai

Tel.: 46/516-600

Miskolc

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok