Műszaki ügyintéző (Miskolc), (Sárospatak), (Tokaj), (Gyöngyös), (Eger)

Műszaki ügyintéző (Miskolc), (Sárospatak), (Tokaj), (Gyöngyös), (Eger)
A hirdetés már lejárt!

 

 

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(ÉMVIZIG) 

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző (szlovák nyelvtudással)

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • az Igazgatóság határvízi feladataiban való közreműködés, kapcsolattartás a szlovák társ vízgazdálkodási szervekkel,
 • részvétel a határvízi felülvizsgálatokon, megbeszéléseken, szükség esetén írásban és szóban történő fordítói tevékenység ellátása,
 • vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi feladatokban való közreműködés.

Amit kérünk:

 • legalább középfokú műszaki végzettség,
 • aktív szlovák nyelvtudás,
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • felsőfokú műszaki végzettség

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • stabil, kiszámítható, családbarát munkahely,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG működési területe (megegyezés szerint Miskolc, Sárospatak, Eger, Tokaj vagy Gyöngyös)

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. október 31. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „műszaki ügyintéző (szlovák nyelvtudással)” jeligét.

A munkakör azonnal betölthető.

Felvilágosítás kérhető:

Tel.(46) 516-600, Fax. (46) 516-601

A pályázatok elbírálására 2021. november 15. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre
 kerülnek.

 

Eger

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok