Társadalompolitikai Osztályvezető (Kecskemét)

Az irodavezető koordinálásával a Társadalompolitikai Osztály munkájának megszervezése.

Társadalompolitikai Osztályvezető (Kecskemét)
A hirdetés már lejárt!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

                                            Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                           Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztályára

                                                                                osztályvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Ellátandó feladatok:

Az irodavezető koordinálásával a Társadalompolitikai Osztály munkájának megszervezése. Az osztály tevékenységi területét érintő ifjúságpolitikai, idős- és civil ügyekkel, valamint a város lakosságának valamennyi társadalmi csoportjával kapcsolatos ügyekkel, továbbá bűnmegelőzési, drogprevenciós, egészségügyi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos önkormányzati fejlesztési célok, irányvonalak meghatározásában való részvétel, a stratégiai célkitűzések szervezése és koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

  •   Magyar állampolgárság,
  •   Cselekvőképesség,
  •   Büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi és a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pontjában előírt szakképzettség,
  •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • releváns szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladics Monika irodavezető nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5.698-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

Munkabér

  • bruttó  703 300  Ft  / hó
Kecskemét

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok