Területi felügyelő (Miskolc)

Területi felügyelő (Miskolc)
Jelentkezem az állásra ›

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Miskolci Szakaszmérnökségéhez

pályázatot hirdet

területi felügyelő

munkakör betöltésére.

Feladatok

 • vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi feladatokban való közreműködés,
 • a saját kezelésű állami főművek, létesítmények, ingatlanok kezelésével járó fenntartási, üzemeltetési feladatok előkészítése, tervezése,
 • az Igazgatóság vízrajzi, valamint vízkárelhárítási- és ahhoz kapcsolódó tevékenységeire bevezetett, hármas integrált irányítási rendszer előírásai szerinti minőség-, környezet- és energetikai irányítási rendszerben a területi felügyelői feladatok ellátása, a környezet-tudatos gazdálkodás és tevékenység megvalósítása,
 • szabályozásokban meghatározott ágazati, szakértői közreműködés, igazgatósági képviselet,
 • önkormányzatokkal a vízgazdálkodás és vizi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás,
 • a munkaterületén az őrszemélyzet munkájának irányítása és ellenőrzése.

Elvárások

 • építőmérnöki egyetemi, vagy főiskolai végzettség, feladatok ellátásához szükséges szakképzettség, vagy
 • egyéb műszaki irányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség, amely esetén a pályázónak vállalnia kell az NKE Víztudományi Karán (Baja) – végzettségtől függően építőmérnöki/szakmérnöki képzés elvégzését,
 • legalább „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök

 • vízépítőmérnöki, vízgazdálkodási, mezőgazdasági vízgazdálkodási vagy vízrendezési üzemmérnöki szakképzettség,
 • térinformatikai szoftverek ismerete, rajzoló szoftverek ismerete,
 • angol tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete,
 • jó kommunikációs és szervezőkészség, problémaérzékenység, felelősségtudat,
 • a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén szerzett tapasztalat,
 • Tiszaújváros környéki lakóhely.

Amit kínálunk

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye

Miskolci Szakaszmérnökség, 3527 Miskolc, Besenyői út 30.


A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. május 16. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „területi felügyelő - Miskolc” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2021. május 31. napig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság a 1 éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy a 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

 

 

Miskolc

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok