Területi felügyelő (Tokaj)

Területi felügyelő (Tokaj)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Tokaji Szakaszmérnökségéhez

pályázatot hirdet

területi felügyelő

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi feladatok ellátása;
 • a saját kezelésű állami főművek, létesítmények, ingatlanok kezelésével járó fenntartási, üzemeltetési feladatok előkészítése, tervezése;
 • önkormányzatokkal a vízgazdálkodás és vizi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás;
 • a munkaterületén az őrszemélyzet munkájának irányítása és ellenőrzése.

Amit kérünk:

 • építőmérnöki egyetemi, vagy főiskolai végzettség, feladatok ellátásához szükséges szakképzettség, vagy
 • egyéb műszaki irányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy vízügyi technikusi képesítés, amelyek esetén a pályázónak vállalnia kell az NKE Víztudományi Karán (Baja) – végzettségtől függően építőmérnöki/szakmérnöki képzés elvégzését,
 • legalább „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • vízépítőmérnöki, vízgazdálkodási, mezőgazdasági vízgazdálkodási vagy vízrendezési üzemmérnöki szakképzettség,
 • térinformatikai szoftverek ismerete, rajzoló szoftverek ismerete,
 • vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet módosításáról szóló 683/2021. (XII.6.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • stabil, kiszámítható, családbarát munkakörnyezet.

Munkavégzés helye:

3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2023. március 26. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „területi felügyelő – Tokaji Szakaszmérnökség” jeligét.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Felvilágosítás kérhető: Tel.(46) 516-600, Fax. (46) 516-601

A pályázatok elbírálására 2023. április 16. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 

Tokaj

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok