Területi felügyelő (Gyöngyös)

Területi felügyelő (Gyöngyös)
A hirdetés már lejárt!

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv,  működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Gyöngyösi Szakaszmérnökséghez

pályázatot hirdet

területi felügyelő (síkvidéki szakasz)

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • Vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi feladatok ellátása,
 • A munkaterületén lévő vízügyi létesítmények, ingatlanok kezelésével járó fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása,
 • Önkormányzatokkal, a vízgazdálkodás és vízi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás,
 • A munkaterületén az őrszemélyzet, közfoglalkoztatottak munkájának irányítása és ellenőrzése.

Amit kérünk:

 • építőmérnöki egyetemi, vagy főiskolai végzettség, vagy egyéb műszaki irányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség, (a feladatok ellátásához szükséges szakképzettség)
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány).
 • B kategóriás jogosítvány.

Előny:

 • térinformatikai szoftverek ismerete, rajzoló szoftverek ismerete,
 • a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • stabil, kiszámítható, családbarát munkakörnyezet,
 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • szakmai fejlődés lehetősége,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye:

Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Gyöngyösi Szakaszmérnöksége
Gyöngyös, Egri u. 16, illetve a munkakörhöz tartozó terület (Gyöngyösi Szakaszmérnökség síkvidéki szakasza)

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

A pályázatot 2023. április 2. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „területi felügyelő (Gyöngyös-síkvidéki szakasz)” jeligét.

A munkakör azonnal betölthető.

Felvilágosítás kérhető: Tel.(46) 516-600

A pályázatok elbírálására 2023. április 23. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván. Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 

Gyöngyös

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok