Vízrajzi ügyintéző (Miskolc)

Vízrajzi ügyintéző (Miskolc)
Jelentkezem az állásra ›

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Vízrajzi és Adattári Osztályhoz

pályázatot hirdet

vízrajzi ügyintéző

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • a Vízrajzi és Adattári Osztálynál felmerülő területi vízrajzi feladatok ellátása,
 • hidrológiai mérések végrehajtása (forgószárnyas vízsebesség mérőeszköz és ADCP eszköz) alkalmazásával (esetenként csónakból, gyakrabban hidakról),
 • hidrológiai mérőeszközök kezelése, karbantartása,
 • mérési eredmények számítása specifikus ágazati programok használatával, feldolgozása, tárolása,
 • lebegtetett hordalék mintavétel és hordaléktömeg számítás,
 • vízállás regisztráló eszközök adatkinyerése, telepítése, hibafeltárás,
 • távmérő eszközök adatforgalmának ellenőrzése, üzemrendnek megfelelő működés biztosítása, hibafeltárás,
 • ágazat-specifikus programok használatával adatok rögzítése, illetve beolvasása,
 • hidrológiai adatfeldolgozások (vízállás és vízhozam idősor előállítás) végrehajtása a Műszaki Előírásokban és az adatfeldolgozási útmutatóban rögzítetteknek megfelelően,
 • vízállás-vízhozam összefüggések (QH, KH) készítése,
 • hidrológiai statisztikai adatok képzése, értékelése,
 • vízrajzi adatbázisok, nyilvántartások naprakész vezetése, törzsadat kezelés,
 • vízrajzi ügyeleti feladatok ellátása,
 • vízrajzi állomások karbantartási feladatainak végrehajtása,
 • hivatali célú gépjármű vezetése, kapcsolódó dokumentumok kezelése,
 • anyagbeszerzés és dokumentálás,
 • az Igazgatóságon bevezetett minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása, a rendszer működtetésében való közreműködés.

Elvárások:

 • szakirányú középiskolai vagy főiskolai végzettség,
 • hidrológiai és hidraulikai ismeretek, illetve ezek alkalmazása,
 • földrajzi és területismeret,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (MS Excel, MS Word), gyakorlott számítógéphasználat,
 • legalább „B” kategóriás jogosítvány, illetve gépjármű vezetői gyakorlat,
 • úszástudás,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök:

 • vízgazdálkodási vagy vízügyi technikus képesítés,
 • hidrodinamikai modellezési ismeretek és gyakorlat,
 • vízrajzi adatbázis kezelő programok ismerete, használata,
 • a minőségirányítási rendszer alkalmazásában szerzett tapasztalat,
 • kisgéphajó vezetői engedély,
 • angol és/vagy szlovák nyelvtudás.

A feladat ellátásához szükséges személyes kompetenciák:

 • pontosság, precizitás,
 • jó rendszerező és szervező készség,
 • műszaki érzék és szemléletmód,
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • önálló munkára való készség, felelősségtudat,
 • kezdeményező készség.

Amit kínálunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Központ – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. január 24. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty utca. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.:(46) 516-625,  Fax.: (46) 516-601

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a "vízrajzi ügyintéző" jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult. 

A pályázatok elbírálására 2021. február 15. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 év időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

 

 

 

Miskolc

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok