Vízrendezési referens (Miskolc)

Vízrendezési referens (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztályhoz

pályázatot hirdet 

Vízrendezési referens

munkakör betöltésére.

Feladatok

 • az ÉMVIZIG működési területén lévő síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művekkel, valamint a vízhasznosítási művekkel kapcsolatos szakmai feladatok ügyintézői / referensi szintű ellátása,
 • síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művek, valamint a vízhasznosítási művek fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak szervezése, koordinálása, ellenőrzése,
 • közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók munkavégzésének előkészítése, szervezése, ellenőrzése,
 • vízkárelhárítás (árvíz-, belvíz-, helyi-vízkárelhárítás) műszaki feladatainak helyi irányításában való részvétel,
 • Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítése, pályázatok kidolgozásában, lebonyolításában való részvétel,
 • vízügyi hatósági, szakhatósági és vízügyi felügyeleti eljárásokban való közreműködés.

Elvárások

 • szakirányú felsőfokú végzettség (pl. vízépítőmérnök, építőmérnök, meliorációs mérnök),
 • számítógépes felhasználói ismeretek, MS OFFICE alkalmazások használata,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök

 • térinformatikai szoftverek felhasználói szintű ismerete (ArcMap, AutoCAD),
 • 1D 2D hidrodinamikai modellező szoftverek felhasználói szintű ismerete (HecRAS, stb.),
 • angol, vagy szlovák középfokú nyelvismeret,
 • vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályok ismerete,
 • vízügyi ágazatban, vízkárelhárításban (árvíz, belvíz, helyivízkár elleni védekezésben) szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási eljárások intézésében szerzett tapasztalat,
 • vízrendezési tervezői, szakértői, műszaki ellenőri gyakorlat, vagy jogosultság,
 • „B” kategóriás vezetői engedély és vezetői gyakorlat.

Amit kínálunk

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel.

Munkavégzés helye

 • ÉMVIZIG Központ – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2021. május 07. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
Postacím: 3501 Pf.:3.
Tel.(46) 516-625, Fax. (46) 516-601

 

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „vízrendezési referens” jeligét.
A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2021. május 31. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.
Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.
Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.
A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.
A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól
Tel.: 46/516-600

 

 

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok