Beruházási ügyintéző (Zalakaros)

Beruházási ügyintéző (Zalakaros)
Jelentkezem az állásra ›

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

beruházási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Zalakaros város, Zalamerenye község Európai Uniós és hazai fejlesztési források bevonásával, valamint önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházásainak, rekonstrukciós feladatainak terveztetése, előkészítése, kiviteleztetése, szükség esetén hatósági engedélyek beszerzése, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés. Részvétel a különböző fejlesztési koncepciók kidolgozásában, felülvizsgálatában, koordinálásában. Európai Uniós, egyéb nemzetközi és hazai fejlesztési források bevonásával megvalósuló beruházások, felújítások folyamatos figyelemmel kísérése, szakszerű, határidőben történő lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek érvényesítése és képviselete. Kapcsolattartás, egyeztetés tervezőkkel, kivitelezőkkel, ill. egyéb, a projektekben esetlegesen közreműködő belső és külső, pl. projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő szervezetekkel. Önkormányzati fejlesztések, beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások előkészítése, az alkalmas ajánlattevők felkutatása, lebonyolításban való részvétel, a beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések előkészítése, átnézése, véleményezése. Részvétel a különböző fejlesztési koncepciók kidolgozásában, felülvizsgálatában, koordinálásában. A Képviselő-testület elé kerülő beruházási, fejlesztési ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, lakossági tájékoztatók elkészítése.

 

 Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki

FEOR besorolás: 3190 Egyéb műszaki foglalkozású

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 Munkavégzés helye: Zalakaros

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázatokat elektronikus úton, a „Jelentkezem az állásra” gombra kattintva kérjük elküldeni. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Torma László aljegyző nyújt a +36 93/340-100/104 mellék telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A munkáltató a foglalkoztatás első hat hónapjára próbaidőt köt ki. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadó.

A pályázó személyes adatainak kezelője: Zalakarosi KÖH.

 A személyes adatokat megismerők köre: a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevő köztisztviselők és a polgármester.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

 Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható, Egyetemi, vagy főiskolai képzésben szerzett műszaki, építész vagy építőmérnöki végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Kttv. 85-86.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Önállóság, felelősségvállalás, magas fokú terhelhetőség
 • Precizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • azonnali munkakezdés
 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga
 • műszaki ellenőri végzettség
 • tervezői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.13. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról a jegyző dönt.

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.zalakaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.22.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.30.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Zalakaros

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok