Mindszenti Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodavezető (Mindszent)

Mindszenti Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodavezető munkakör

Mindszenti Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodavezető (Mindszent)
Jelentkezem az állásra ›

 

Mindszenti Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Iroda


irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör, 1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

A közgazdasági iroda vezetése, az iroda szakmai munkájának irányítása, az irodához tartozó munkavállalók tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában szereplő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai felsőfokú szakképesítés,

•  mérlegképes könyvelő szakképesítés (államháztartási),

•         államigazgatási szervnél vagy önkormányzati hivatalnál, intézménynél pénzügyi, gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget, valamint a szakképesítést és a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

•         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített, fényképes szakmai önéletrajz

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)

•         hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. július 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 26. 16:00.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013-as telefonszámon.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/5515/2023, valamint a munkakör megnevezését: közgazdasági irodavezető.

•         Elektronikus úton dr. Végh Ibolya jegyző részére 

•         Személyesen dr. Végh Ibolya jegyző részére, Csongrád-Csanád vármegye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. em. 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 29. 16:00.

 

 

 

 

 

 

Mindszent

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok