Munkavédelmi referens (Miskolc)

Munkavédelmi referens (Miskolc)
Jelentkezem az állásra ›

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

pályázatot hirdet

munkavédelmi referens

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások figyelemmel kísérése, szükséges intézkedések kezdeményezése, az azokban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése,
 • a munkavállalók munkavédelmi oktatása, oktatási anyagok kidolgozása, fejlesztése,
 • rendszeres és rendkívüli munkavédelmi ellenőrzések elvégzése, munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ellátása,
 • a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátásának megszervezése, koordinálása
 • az Igazgatóság munkagépparkjának, földmű-, fenntartó- és műhelygépek általános szakmai felügyelete, ezzel kapcsolatos nyilvántartások kezelése, adatszolgáltatások elvégzése,
 • a munkáltató gépészeti helyzetének koordinálása, szükség esetén javaslattétel intézkedésre,
 • gépészettel kapcsolatos biztonsági szabályzatok időnkénti felülvizsgálata, jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés, azok végrehajtásának ellenőrzése, felülvizsgálata.

Amit kérünk:

 • felsőfokú munkavédelmi szakmai képesítés,
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • gépészet területén ismeret,
 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • rugalmas munkarend,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • stabil, kiszámítható, családbarát munkakörnyezet.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Központ, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2024. március 1. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni az „munkavédelmi referens” jeligét.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás kérhető a 46/516-600-os központi telefonszámon:

szakmai kérdésekben Szendrei Roland osztályvezetőtől, munkaügyi kérdésekben pedig a Humámpolitikai Csoport munkatársaitól

A pályázatok elbírálására 2024. március 22. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 

Miskolc

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok