Számviteli ügyintéző / referens (Miskolc)

Számviteli ügyintéző / referens (Miskolc)
Jelentkezem az állásra ›

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(ÉMVIZIG)

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Közgazdasági Osztály
Számviteli Csoportjához

pályázatot hirdet

számviteli ügyintéző / referens

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • a MÁK számfejtési és finanszírozási listái alapján az Igazgatóság pénzügyi és költségvetési számvitel szerinti bérfeladásának összeállítása, ellenőrzési, egyeztetési és könyvelési feladatainak ellátása,
 • a bérhez kapcsolódó átkönyvelések, helyesbítések ellenőrzése, engedélyeztetése, könyvelése,
 • a bér utaláshoz, bérkönyveléshez kapcsolódó sajátos elszámolású főkönyvi számlák, főkönyvi könyvelés havi egyeztetése, helyesbítések elvégzése,
 • a bérből történő levonások könyvelése és egyeztetése a szervezeti egységek által megküldött adatszolgáltatáshoz és számlákhoz,
 • bérkötelezettségvállalás könyvelése, ellenőrzése, egyeztetése,
 • a rendszeres, és nem rendszeres adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése és továbbítása.

Amit kérünk:

 • középfokú közgazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú közgazdasági végzettség,
 • az adott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • költségvetésben szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szakmai fejlődés biztosítása,
 • stabil, kiszámítható, családbarát munkahely.

Munkavégzés helye:

Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Központja
3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2022. október 02. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni az „számviteli ügyintéző/referens” jeligét.

A munkakör azonnal betölthető.

Felvilágosítás kérhető: Tel.(46) 516-600, Fax. (46) 516-601

A pályázatok elbírálására 2022. október 23. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 

Miskolc

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok