Szerelőipari szakmunkás (Sárospatak)

Szerelőipari szakmunkás (Sárospatak)
Jelentkezem az állásra ›

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(ÉMVIZIG)

a belügyminiszter irányítása alatt álló központi költségvetési szervként működő vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Sárospataki Szakaszmérnökség

pályázatot hirdet

szerelőipari szakmunkás (gépszerelő) 

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • A Szakaszmérnökség erő- és munkagépeinek valamint gépjárműveinek szükség szerinti karbantartási, javítási feladatainak végzése,
 • védelmi készültségben a meghatározott védekezési munkák végzése.

Követelmény:

 • legalább alapfokú iskolai végzettség és autó- vagy gépszerelői szakképesítés,
 • 37 kW teljesítményhatár feletti traktor gépkezelői jogosultság vagy ennek hiányában a pályázónak vállalnia kell a gépkezelői jogosultság megszerzését,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • minimum B kategóriás jogosítvány,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (a jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • autó- vagy gépszerelő szakmában való gyakorlat, jártasság,
 • egyéb, a feladatvégzéshez kapcsolódó jogosultságok megléte (pl. hegesztői).

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet módosításáról szóló 683/2021. (XII.6.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • stabil, kiszámítható munkahely.

Munkavégzés helye:

A Sárospataki Szakaszmérnökség Vásárhelyi Pál utcai telephelye (3950 Sárospatak, Vásárhelyi Pál utca 4.), valamint a Szakaszmérnökség működési területe.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2022. július 17. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „szerelőipari szakmunkás (gépszerelő) - Sárospataki Szakaszmérnökség" jeligét.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Felvilágosítás kérhető: Tel.(46) 516-600 Fax. (46) 516-601

A pályázatok elbírálására 2022. július 31. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván. Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 

Sárospatak

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok