szerelőipari szakmunkás (autószerelő) (Miskolc)

szerelőipari szakmunkás (autószerelő) (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Műszaki Biztonsági Szolgálata

pályázatot hirdet

szerelőipari szakmunkás

(autószerelő)

munkakör betöltésére.

 

Feladatok:

 • autószerelő, karbantartó feladatok ellátása, gépjárművek, fenntartógépek állapotfelmérése, karbantartása, javítása,
 • műszaki vizsgára felkészítés,
 • gépjárművek mozgatása,
 • kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása,
 • munkaeszközök, szerszámok, munkaterület folyamatos rendbentartása.

Követelmény:

 • alapfokú iskolai végzettség, és középfokú szakképzettség (autószerelő/ autóvillamossági szerelő/ gépszerelő/ mg.gépszerelő, vagy gépjárműtechnikai szerelő),
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • pontosság, precizitás,
 • problémamegoldó készség,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előny:

 • autódiagnosztikai műszerek ismerete,
 • 2-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • furgonok, pickupok javításában szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szabálykövető munkakörnyezet,
 • stabil, kiszámítható munkahely,
 • munkábajárás költségtérítés.

Munkavégzés helye: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálata (3527 Miskolc, Besenyői út 30.)
 

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik.  A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2020. november 6. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.(46) 516-625, Fax. (46) 516-601

E-mail: [email protected]

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni az „szerelőipari szakmunkás” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2020. november 20. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság az 1 éves időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör 2020. december 01. napjától betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

Humánpolitikai Csoport munkatársaitól

Tel.: 46/516-600

        

 

 

 

 

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok