Vezető pénzügyi, gazdasági munkakör (Budapest)

Vezető pénzügyi, gazdasági munkakör (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft pályázatot hirdet vezető pénzügyi, gazdasági munkakör betöltésére. 

Munkaviszony időtartama: határozatlan időtartamú, 3 hónap próbaidővel 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.20 10.00 óra 

Munkavégzés helye: Márai Sándor Művelődési Ház, 1011 Bp., Krisztina tér 1.

A munkakör letölthetőségének időpontja: döntés után azonnal betölthető

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

  • megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a Társaság számviteli és pénzügyi műveleteit,
  • közreműködik a pénzügyi tervek kidolgozásában és felülvizsgálatában, valamint az üzleti jelentések elkészítésében, munkája során szoros szakmai kapcsolatban van a Társaság Ügyvezetőjével, külső szolgáltató könyvelővel és könyvvizsgálójával, akiknek adatokat szolgáltat a Társaság mindenkori pénzügyi helyzetéről,
  • készpénzes és átutalásos számlákat bocsát ki és fogad be a szerződések és a teljesítési igazolások alapján,
  • kiadja a programok előtt a helyszíni készpénzes jegyek értékesítőjének a váltópénzt, és az elszámolást elvégzi,
  • ellenőrzi a Társaság napi bankszámla és bankkártya forgalmát, kapcsolatot tart a számlavezető bankkal
  • nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról, a beérkező és a kimenő számlákról, a dolgozók éves szabadságáról, ellenőrzi a jelenléti íveket,
  • kezeli az adható béren kívüli juttatásokat,
  • elkészíti a pályázatok pénzügyi elszámolásait,
  • kapcsolatot tart a könyvviteli szolgáltatóval.

Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság, • cselekvőképesség, • büntetlen előélet, • elvárt iskolai végzettség: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. §. (4) szerinti közgazdasági végzettség • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák: • problémamegoldó képesség • kommunikációs képesség, • képesség csapatmunkára, • precizitás, • önállóság, • rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével, • képesítést igazoló dokumentumok másolata,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő a pályázó személyi anyagát megismerheti, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Ari Zsófia ügyvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat feltételeinek megfelelő pályázók közül az előértékelést követően a kiválasztott pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója személyesen meghallgatásra hívja be. A pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat nyerteséről az intézmény igazgatója határoz. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A döntést követően a pályázat eredményéről kizárólag a behívott pályázók kapnak értesítést.

 

 

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok