Hálózati rendszermérnök (Dunaújváros)

Hálózati rendszermérnök (Dunaújváros)
A hirdetés már lejárt!

 

Dunaújvárosi Egyetem 
Informatikai Szolgáltató Központ


Hálózati rendszermérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Hálózati rendszermérnöki feladatok:

 • Hálózat (vezetékes és vezeték nélküli) működés naprakészen tartása eszközkonfigurációk kezelése (menedzselendő switchek).
 • A hálózatot működtető és felügyelő szerverek üzemeltetése (konfiguráció, forgalom, biztonság).
 • Hálózatfelügyelet és hálózatbiztonsági kontroll (beavatkozási igény esetén munkaszüneti napokon is).
 • Intézményi tűzfalak menedzselése (konfiguráció).
 • Intézményi internet névszerver üzemeltetése, domain adminisztratív és technikai felügyelet (admin-c, tech-c), domain regisztráció előkészítése és szervezése.
 • Üzemeltetési módszerek kidolgozása és publikálása.
 • Hálózat fejlesztés feladatainak elvégzése (általános munkaidő keret terhére, a Dunaújvárosi Egyetem általános munkavégzési idején kívül, akár munkaszüneti napon is).
 • Intézményi kivitelezésben történő hálózatépítés, épületrész felújításokkal (építés, átalakítás) kapcsolatos hálózati átalakítások felügyelete, koordinálása.
 • Telefon-hálózat integráció tervezése.
 • Együttműködés a KIFÜ által üzemeltetett, az Intézmény területén alkalmazott szolgáltatások biztosításában, üzemeltetésében.
 • A munkaköréhez tartozó üzemeltetési feladatokhoz tartozó eszközök adminisztrációjának naprakészen tartása.

Beszerzések, szerviz ügyintézés:

 • Informatikai eszközök beszerzésének előkészítése.
 • Szoftverek központi beszerzésének előkészítése.
 • Központi igények szerinti eszközbeszerzések ütemezése, lebonyolítása.
 • Hálózati aktív eszközök beszerzésének előkészítése.
 • Passzív hálózatépítés eszközeinek beszerzésének előkészítése.
 • Telekommunikációs eszközök, telefonok, faxok, mobiltelefonok beszerzésének előkészítése.
 • Számítástechnikai eszközök idegen szervizelésének szervezése (szállítás, visszaszállítás).

Pályázat előkészítés, stratégiai tervezés:

 • Pályázatok szakmai előkészítése, műszaki tartalom megírása.
 • Szakmai munkával közreműködés más pályázatokban.
 • Eszközspecifikációk összeállítása.
 • Pályázati beszerzések koordinálásának támogatása.
 • Részvétel új informatikai üzemeltetési koncepciók kialakításában.

Projektvezetés:

 • Közreműködés a tervezett építési beruházások informatikai struktúrájának tervezésében.
 • Közreműködés a telefonhálózat átszervezésének és megújításának tervezésében.
 • Folyó beruházások felügyelete, szállítókkal, kivitelezőkkel való szakmai kapcsolattartás, átadás-átvétel támogatása.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Informatika szak,
 • Legalább 2 év hálózat és Linux szerverüzemeltetési nagyvállalati környezetben
 • Windows és Linux operációs rendszer, MS Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Cisco, HPE (Aruba) és FortiNet hálózati technológiák ismerete,
 • Linux szerver üzemeltetés,
 • Hálózatmonitoring,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, gyors reagálóképesség, fogékonyság új dolgok iránt, lojalitás,
 • Nyitottság, jó együttműködőkészség, döntésképesség, ellenőrző képesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Eduroam és föderációs azonosításban szerzett tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Üzemeltetési feladatok automatizálása (szkript nyelvek ismerete)
 • Felsőoktatásban szerzett üzemeltetési tapasztalat
 • Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iratjegyzék (tartalomjegyzék)
 • Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a Kancellárhoz
 • A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata
 • Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített)
 • A végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról (letölthető: http://www.uniduna.hu/images/allashirdetesek/NYILATKOZAT_palyazat_elbiralashoz.pdf)
 • A korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója)
 • Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél (OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR és Jogi Iroda nyújt, a 06 25 551 196 és 06 25 551 198 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00151-HR/2019, valamint a munkakör megnevezését: Hálózati rendszermérnök.
 • Elektronikus úton HR és Jogi Iroda részére a "Jelentkezem az állásra" gombra való kattintással.
 • Személyesen: HR és Jogi Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F 3 408.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek

 

Dunaújváros

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok