HR és Jogi Iroda irodavezető munkatársat keresünk (Dunaújváros)

HR és Jogi Iroda irodavezető munkatársat keresünk (Dunaújváros)
A hirdetés már lejárt!

HR és Jogi Iroda irodavezető munkatársat keresünk

Feladatok

 • Felel az Intézmény humánpolitikai rendszerének irányításáért és ellenőrzéséért.
 • Irányítja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodóan a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, koordinálja a humánstratégiában foglalt feladatok elvégzését.
 • Irányítja a munkaügyi és bérgazdálkodási tevékenységet.
 • Végrehajtja a Foglalkoztatási Követelményrendszerben leírtakat.
 • Gondoskodik a Foglalkoztatási Követelményrendszerben leírtak betartásáról.
 • Felel a humán kontrolling rendszerért és humán adatszolgáltatások teljeskörűségéért és tartalmáért.
 • Irányítja az álláspályázatokkal összefüggő feladatokat.
 • Irányítja a pályázatokhoz kapcsolódó humán és bérgazdálkodási feladatokat.
 • Az egységvezetők javaslata alapján összesíti és javaslatot tesz az Intézmény képzési és utánpótlási tervére.
 • Felel az Intézmény teljeskörű jogi és szabályozástechnikai támogatásáért.
 • Felel a vagyonnyilatkozati rendszer vezetéséért.
 • Felel a belső szabályzatok vonatkozó jogszabályoknak való megfeleltetéséért.
 • Figyelemmel kíséri az Intézményt érintő jogszabályi környezet, valamint intézményi belső szabályozás változásait.
 • Javaslatot tesz a szabályzatok, utasítások, egyéb szabályozók módosítására, a jogszerű működésre.
 • Koordinálja az Intézmény jogi ügyeit és tartja a kapcsolatot az együttműködő ügyvédi irodával.
 • Az Intézmény peren kívüli vagy peres jogi képviselete érdekében indokolt és szükséges esetben ügyvéddel vagy ügyvédi irodával megbízási szerződés megkötését javasolja a kancellárnak.
 • Irányítja és szervezi a HR és Jogi Iroda tevékenységét.

Elvárások

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a Kancellárhoz
 • Iratjegyzék (tartalomjegyzék)
 • A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata
 • A vezető vezetésre, fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó programja
 • Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített)
 • Végzettségeket, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok

Előnyök

 • Jogi végzettség
 • Munkaügyi és bérszámfejtési területen szerzett legalább 1 éves szakmai és vezetői tapasztalat

Amit kínálunk

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Leírás

Partnerünk a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet HR és Jogi Iroda irodavezető beosztás ellátására.

Munkavégzés helye

Dunaújváros

 

Dunaújváros

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok