Igazgatási referens (Miskolc)

Igazgatási referens (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)

a belügyminiszter irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szerv, működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye teljes területe mellett Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, Jász- Nagykun- Szolnok és Nógrád megye egy részére terjed ki, központja Miskolcon van.

Az Igazgatóság ellátja működési területén az ár- és belvízvédelmi, vízkárelhárítási, vízminőségi kárelhárítási feladatokat, valamint végzi a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését, a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztályához

pályázatot hirdet

igazgatási referens

munkakör betöltésére.

Ellátandó főbb feladatok:

 • az Igazgatási és Jogi Csoport adminisztrációs feladatainak ellátása,
 • adatszolgáltatások készítésében részvétel,
 • közreműködés a Humánpolitikai Csoport feladatainak ellátásában.

Amit kérünk:

 • szakirányú felsőfokú végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítésének elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány.

Előny:

hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • várhatóan 2025. december 31-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti kinevezés,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet módosításáról szóló 683/2021. (XII.6.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • változatos munkafeladatok,
 • kreativitást, egyéni munkavégzést támogató munkahelyi légkör.

Munkavégzés helye:

ÉMVIZIG Központ - 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatában szereplő személyes adatok ÉMVIZIG általi kezeléséhez hozzájárul,
 • esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2023. szeptember 24. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „igazgatási referens” jeligét.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően megállapodás szerint betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:
Kovács Gabriella kiemelt funkcionális referenstől
Tel.: 46/516-600 18-172 mellék

A pályázatok elbírálására 2023. október 13. napjáig kerül sor.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja az Igazgatóság. Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy az 1 év időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá az 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok