Jogtanácsos (Budapest)

Jogtanácsos (Budapest)
Jelentkezem az állásra ›

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia
főtitkára pályázatot hirdet
az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztály

jogtanácsos

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az MTA és a Titkárság jogi képviseletének ellátása peres és peren kívüli ügyekben;
 • jogi tevékenység ellátása tudományetikai területen;
 • jogi állásfoglalások összeállítása;
 • az MTA köztestületi működésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • vezetői előterjesztések jogi véleményezése, előkészítése;
 • belső szabályzatok elkészítése, belső és külső szabályozók véleményezése a vonatkozó jogszabályi környezet alapján;
 • kapcsolattartás az MTA Titkársága más szervezeti egységeivel;
 • a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása;

A pályázóval szembeni követelmények:

 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • állam és jogtudományi egyetemi végzettség,
 • ügyvédi, jogtanácsosi szakvizsga,
 • jártasság a polgári jog és a gazdasági jog területén,
 • peres gyakorlat,
 • az angol vagy német nyelv kommunikációs szintű ismerete,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
 • magabiztos informatikai ismeretek (az általános felhasználói gyakorlaton túl),
 • pontos, rendszerszemléletű munkavégzés, terhelhetőség,
 • jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,
 • problémamegoldó és együttműködési képesség,
 • konfliktuskezelő képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési jog területén szertett tapasztalat.

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglaltak alkalmazandók. A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással.

A munkavégzés helye: 1051 Budapest, Nádor utca 7.

Az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően, az MTA Titkárság adatkezelési tájékoztatója az MTA honlapján, a „Hasznos információk” között, az alábbi linken olvasható: https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato%20MTA%20Titkarsag_16.pdf

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz – a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal –, és motivációs levél,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje:     2019. január 20.

A pályázat elbírálásának határideje:       2019. február 15.

A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Humánpolitikai Önálló Osztályára elektronikus úton a Jelentkezem az állásra gombra kattintással kell beküldeni „Palyazat_JIF_jogtanácsos” tárgymegjelöléssel.

A pályázat elbírálásának rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázók e-mailen kapnak értesítést a pályázat eredményéről.

 

Budapest

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok