Levéltáros (Budapest)

Levéltáros (Budapest)
Jelentkezem az állásra ›

 

Pályázati felhívás

A Magyar Táncművészeti Egyetem pályázatot hirdet levéltáros munkakör ellátására heti 10 órás részmunkaidőben az Egyetem székhelyén.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A levéltáros gondoskodik az Egyetem és jogelődjei levéltári iratainak biztonságos és szakszerű őrzéséről, azok kialakított rendjének fenntartásáról.
 • Ellátja az Egyetemmel és a fenntartásában álló Gimnáziummal kapcsolatos illetékességi és gyűjtőköri munkát. Véleményezi és jóváhagyja az Egyetem iratkezelési szabályzatát és iratselejtezési jegyzőkönyveit, közreműködik a levéltári iratanyag gyarapításában és feltárásában.
 • Ellátja a kutatószolgálati megkeresésekhez kapcsolódó feladatokat.
 • Ellátja a Levéltár képviseletét (EMMI, MNL, MFLSZ).
 • Elkészíti a levéltári statisztikákat és beszámolókat (kultstat, MNL).

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség; történelem, illetve levéltáros szakképzettség;
  vagy folyamatban lévő szakirányú tanulmányok;
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőoktatási intézmény levéltárában szerzett tapasztalat.

A munkaviszony jellege: Határozott idejű (2022. december 31-ig), ami kölcsönös megegyezéssel akár már a lejárata előtt határozatlan idejűvé alakítható.

Munkaidő, munkarend: Heti 10 óra kötetlen munkaidőben, az aktuális feladatokhoz igazodva.

Illetmény és juttatások: Megállapodás szerint.

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, XIV. Columbus utca 87-89.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével;
 • képzettséget tanúsító okiratok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézményi szabályzatokban rögzített személyek, bizottságok, testületek megismerhetik.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
 • A tárgy rovatban kérjük feltűntetni: LEVÉLTÁROS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Előzetes tájékoztatás, információk kérhetők az (1) 273-2781 telefonszámon.

A pályázatok beadási határideje: 2022. január 21.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat nyertesének munkába lépésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló elismervény bemutatása szükséges.

A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot megszakítsa, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.

 

Budapest

Küldjünk emailt, ha hasonló hirdetés kerül az oldalra?

Ne maradj le egy jó állásról!

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok