Ügyviteli munkatárs (Budapest)

Ügyviteli munkatárs (Budapest)
A hirdetés már lejárt!

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Titkárság

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Ügyviteli munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Feladatai:

Kommunikációs, szakmai adminisztrációs tevékenységét végez kiemelten a Humán Szolgáltató által biztosított egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások szakmai koordinációja terén: szakmai programok, szabályzók, ügyrendek, továbbá az irányadó jogszabályi környezet által meghatározott szakmai dokumentációk elkészítésének szakmai koordinációja, felügyelete az adott szervezeti egység szakmai vezetőjével való szoros együttműködésben.

Ügyviteli és ügyirat kezelési feladatok elvégzése, annak koordinálása is feladatkörébe tartozik – ügyek és iratok, előterjesztések felsővezetői aláírásra való előkészítése, azok kezelése, szerződések aláíratásának koordinálása, közigazgatási jellegű levelezés, szoftveres iktatás, sokszorosítási és adatkezelési feladatok.

Nyilvántartja, tervezi a felsővezetők napi tevékenységét, a vezetők értekezletein szükség szerint emlékeztetőt, jegyzőkönyvet készít, biztosítja a szükséges reprezentációt. Feladata a vezetőiértekezleten delegált, illetve a vezetők által meghatározott feladatok teljesítésének nyomon követése. Kapcsolattartás, levelezés a Humán Szolgáltató telephelyeinek szakmai vezetőivel, fenntartó munkatársaival, külső partnereivel.

Feladatok:

1., Kérem fogalmazzon meg egy hivatalos levelet Erzsébetváros Önkormányzatának polgármestere felé, melyben arról tájékoztatja, hogy a következő hónapban 3 intézményi programja lesz a Humán Szolgáltatónak. A levél tartalmazzon minden hivatalos ügyirat elemet, formailag legyen megfelelő közigazgatási szinten.

A programok:

- ingyenes egészségügyi szűrések,

- kerületi gyermeknap,

- időskorúak utcai flashmobja.

 

2., Kérjen tájékoztatást levelében:

- polgármester úr részt tud-e venni a programokon,

- szeretne-e megnyitó beszédet mondani,

- a fenntartó tud-e bármilyen támogatást nyújtani a programok lebonyolításához.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

FEOR besorolás: 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyviteli

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budavári-Sepsi Szilvia – igazgatóhelyettes nyújt, a +36 30 525 5484 telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában a "Jelentkezem az állásra" gombra kattintva, az azonosítószám: BJ/141-37/2024, valamint a munkakör: ügyviteli munkatárs megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Titkársági és irodai munka, Legalább középfokú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Szociális/gyermekvédelmi területen végzett bármilyen adminisztrációs gyakorlat

- Jó fogalmazó készség, közigazgatási eljárások alapos ismerete

- MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete,

- Együttműködési készség,

- Pontosság, precizitás

- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja

- Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

- Magas fokú problémamegoldó készség, proaktivítás

- Rugalmasság, önállóság

- Magasfokú szervezőkészség és kommunikációs képesség

- Közigazgatási levelezési protokoll ismeret

- Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

- Pályázati kiírásban szereplő munkaköri feladatoknál meghatározott feladatok megoldása

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- Közigazgatásban szerzett referensi, ügyintézői szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

- önéletrajz

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.24. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu, jobline.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.25.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.31.

Budapest

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok