Számviteli ügyintéző (Miskolc)

Számviteli ügyintéző (Miskolc)
A hirdetés már lejárt!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Közgazdasági Osztály

pályázatot hirdet

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

Feladatok:

 • év elejei nyitási és év végi zárási feladatok elvégzése,
 • az Igazgatóság pénzügyi-számviteli rendszerének havi szintű zárása,
 • főkönyvi kivonat és pénzforgalmi egyeztetés havonkénti elkészítése,
 • az Igazgatóság főkönyvi könyvelésének ellenőrzése, egyeztetése a MÁK könyvelési nyilvántartáshoz, az eltérések javítása és rendezése,
 • az Igazgatóság bevételeinek könyvelésben történő havonkénti egyeztetése, ellenőrzése, rendezése,
 • számlás tételek vonatkozásában korrekciós számlák elkészítése, banki könyvelésük elvégzése,
 • a sajátos elszámolási számlák főkönyvi kartonjának havi szintű egyeztetése, ellenőrzése, rendezése,
 • átkönyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az Igazgatóság éves költségvetési beszámolójának elkészítésében való részvétel, MÁK programban való rögzítése,
 • az Igazgatóság elemi költségvetésének elkészítésében való részvétel, MÁK programban való rögzítése,
 • rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Elvárások:

 • középfokú közgazdasági végzettség és mérlegképes könyvelői szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány).

Előnyök:

 • az adott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • költségvetésben szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú közgazdasági végzettség.

Amit kínálunk:

 • határozott idejű közalkalmazotti kinevezés, előreláthatólag 2021. augusztus 31- ig,
 • a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 • szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye:

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

A pályázat tartalmazza:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja,
 • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 • esetleges referenciák.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A pályázatot 2019 június 19. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a következő címre:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Postacím: 3501 Pf.:3.

Tel.(46) 516-625, Fax. (46) 516-601

 

A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „számviteli ügyintéző” jeligét.

A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2019. június 30. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja nyilván.

Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 4 hónapig (a pályázat eredményeként kiválasztott személy próbaidejének lejártáig) tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság a 4 hónapos időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresi.

Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy a 4 hónap időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.

Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 4 hónap időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.

A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek.

 A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás kérhető:

 

Humánpolitikai csoport munkatársai

                        Tel. 46/516-600

                       

 

 

 

Miskolc

Állásajánlatok - legnépszerűbb városok